Activiteiten

Het gemeenteleven beperkt zich niet alleen tot de zondagmorgen. Als gemeente ontmoeten we elkaar ook door de week om van elkaar te leren, elkaar te steunen, bijbelstudie te doen. Kortom: de gemeente is veel meer dan een zondagse samenkomst.

Hier vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten die binnen onze gemeente plaatsvinden. Sommige van deze activiteiten vinden plaats binnen de zondagochtenddienst, maar veel andere activiteiten spelen zich af door de week.