Wereldevangelisatie

In de Bijbel lezen we dat de Here Jezus zijn discipelen een opdracht meegeeft voor Hij terug gaat naar zijn Vader. In Mattheüs 28:19 staat:

Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

We geloven dat deze opdracht ook voor ons geldt en daarom besteden we in onze gemeente op verschillende manieren aandacht aan wereldevangelisatie. Het Wereldevangelisatieteam doet dit onder andere door het organiseren van gebedsbijeenkomsten voor zending en evangelisatie, maar bijvoorbeeld ook door het concreet ondersteunen van mensen die vanuit de gemeente de zending in gaan.

We willen graag gemeenteleden aansporen en stimuleren om gehoor te geven aan de opdracht van de Here Jezus. De term ‘wereldevangelisatie’ geeft al aan dat het gaat om evangelisatie dichtbij en veraf. Dus zowel plaatselijk als wereldwijd. Hoewel niet iedereen geroepen is om naar het buitenland te vertrekken, kunnen we wel vanuit onze eigen woonplaats betrokken zijn bij zending en evangelisatie. Eén van de manieren om betrokken te zijn bij wereldevangelisatie is door deel te nemen aan gebedsavonden rondom dit thema. In onze agenda vind je de data van de zendingsbidstonden (zoek naar WET Bidstond).

Concrete ondersteuning
Vanuit onze gemeente wordt momenteel één echtpaar ondersteund bij het werk voor de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie binnen Nederland. Ook een aantal andere gemeenteleden is (voor lange of korte periode) uitgezonden (geweest) via zendingsorganisaties zoals Jeugd met een Opdracht . Een deel van de inkomsten van de gemeente wordt besteed aan zending. Niet alleen ondersteunen we gemeenteleden die bijdragen aan het zendingswerk, ook worden 4 kinderen in India gesponsord via Red een Kind. Vanuit de kinderdiensten betrekken we zo onze kinderen al vroeg bij zending.

Meer lezen
Wilt u meer lezen over Corné & Illy die via Operatie Mobilisatie werken, kijk dan op hun website: Hemelburgers.

Als je meer wilt weten over zending en evangelisatie, stuur dan een mailtje.