Verbinden met Hem en elkaar II (met Oscar Lohuis)

Net als vorig seizoen willen we opnieuw gemeentebreed bezig zijn met Gods Woord en we willen kijken naar het leven van “gewone mannen en vrouwen” uit de Bijbel;
Welke strijd en moeiten hebben zij gekend?
Hoe zijn ze hiermee omgegaan?
Wat brengt dit bij jou boven als we het leven van deze mannen en vrouwen lezen en bespreken?
Naast de groeigroepen zijn er op de 2e woensdag van de maand studieavonden “Verbinden met Hem en met elkaar” zijn. Oscar Lohuis gaat met ons een aantal avonden delen over het thema “Vernieuwd geestelijk leven hier en nu”.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze ontmoetingsavond,
of je met een groeigroep meedoet of niet, tiener bent of al veel ouder,
we zien je graag in de Oase.
De avonden starten om 20 uur.

Data:
woensdag 9 oktober
dinsdag 12 november (ipv. woensdag)
woensdag 11 december


Geplaatst op 1 oktober 2019 door Marko Swets.

Nog even geduld!

Onze excuses dan de content qua nieuwsberichten momenteel niet up to date is. Momenteel zijn wij op de achtergrond bezig met een geheel en verfrissende nieuwe website bezig. Het zal nog eventjes duren voor deze geheel klaar is, maar alle noodzakelijke gegevens zijn op de huidige pagina allemaal te vinden.
Alle preken zijn onder media ook terug te vinden, deze wordt ook wekelijks bijgewerkt.


Geplaatst op 20 mei 2019 door Marko Swets.

Week van Gebed 2019: Recht voor ogen

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Dit jaar hebben zij het materiaal mogen voorbereidden.
De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Iedereen is welkom tijdens een of meerdere bijeenkomsten die door de kerken in Ommen worden georganiseerd en gehouden.
De aanvang van de avonden is om 19.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd op de volgende avonden:
Maandagavond 21-1, de Gereformeerde Kerk, Bouwstraat.
Dinsdagavond    22-1, Evangelische Gemeente Ommen, De Oase – Chevalleraustraat 16.
Woensdagavond 23-1, Rooms Katholieke kerk, St Brigitta  Nering Bogelstraat 1.
Donderdagavond 24-1, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Trompstraat.
Vrijdagavond    25-1, Hervormde Kerk aan het Kerkplein.
Zaterdagavond   26-1, Christengemeente ’t Vechtdal, AAC De Dante, Balkerweg.


Geplaatst op 11 januari 2019 door Marko Swets.

Verbinden met Hem en elkaar

Dit seizoen willen we gemeente breed maandelijks elkaar ontmoeten om
de verbinding met Hem, onze Here, en elkaar te zoeken.
Elke avond zal iets gedeeld worden uit Gods Woord, maar willen we ook met elkaar
in gesprek rondom het Woord en de avonden afsluiten met gebed.
De avonden staan in het teken van Blijf in Christus om vrucht te dragen.

Johannes 15
16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.
17 Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze ontmoetingsavond,
of je met een groeigroep meedoet of niet, tiener bent of al veel ouder,
we zien je graag in de Oase.
De avonden starten om 20 uur.

Data:
woensdag 10 oktober
woensdag 7 november
woensdag 12 december
woensdag 9 januari
woensdag 13 februari
woensdag 13 maart
woensdag 10 april
woensdag 8 mei


Geplaatst op 6 oktober 2018 door Marko Swets.

Weeknieuws van 15 januari

Vakantie Bijbel Club dag: Dinsdag 21 februari!
In de voorjaarsvakantie hopen we opnieuw in Ommen de Vakantie Bijbel Club te houden. Op dinsdag 21 februari van 10.00 – 14.30 uur en van 19.00 – 19.45 uur zijn alle kinderen weer van harte welkom in de Kern (Bouwstraat 21).
Alle kinderen mogen dus bij ons ‘Aan Tafel’ tussen de middag! En dat is ook gelijk het thema van de dag: ‘Aan Tafel’.
We gaan op onderzoek met twee mensen uit de bijbel die niet kunnen geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar als Jezus bij hen ‘aan tafel’ komt verandert alles!
We hopen dat weer veel kinderen van de basisschool deze dag met ons willen beleven! Op het programma staan onder andere weer verschillende workshops (flashmob, hapjes maken, stoelen/tafels oppimpen etc.) en na de lunch willen we een ‘verrassingsspel’ spelen. Ook gaan we samen zingen, luisteren en op onderzoek uit naar wat Jezus ons heeft te vertellen. Wie komt er bij ons ‘Aan Tafel’? Je kunt je al aanmelden via de website vakantiebijbelclubommen.nl.
En wie wil ons deze dag komen meehelpen? Alle hulp is welkom! Graag ook even aanmelden via onze website.

De Christenvrouw
De Christenvrouw afd. Ommen e.o. hoopt op vrijdagochtend 20 januari 2017 a.s.
weer bijeen te komen in het Herv. Centrum, Pr. Julianastraat 8 te Ommen.
Spreker op deze morgen is: ds. Ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleussen
Het onderwerp is: “Schrift met Schrift vergelijken”, aan de hand van de verhalen
over Jozef en Salomo zullen we kennismaken met een waardevolle manier van Bijbellezen.
De bijeenkomst begint om 9.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd.

Is God te vertrouwen?
Wat is jouw beeld van God? Voel je je vrij in je wandel met Hem? Vanuit de gelijkenis van de talenten in Mattheüs 25 kijken we de komende Brothers-avond naar dit thema. Ben jij erbij? Van harte welkom!
Datum & tijd: zaterdag 28 januari, vanaf 19:30
Locatie: Crescendo, Van Reeuwijkstraat 36, Ommen
Meer informatie & aanmelden: https://brothers.nu/

Vrouwengroep
Ook in de vrouwengroep hebben we in december Kerst gevierd rondom het thema Liefde. Hèt geschenk van onze Hemelse Vader voor ons. We hebben vijf verschillende kanten van Gods liefde bekeken vanuit Bijbelteksten uit het Oude (Eerste) en het Nieuwe (Tweede) Testament. De bekende tekst uit Johannes 3: 16 zegt ons dat God de wereld (Wij, toen wij nog zondaren waren) zó liefhad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat wij eeuwig leven kunnen hebben. Wij mogen met diezelfde liefde van God anderen liefhebben! Over de vraag hoe wij dit in ons dagelijks leven in praktijk brengen hebben we nog met elkaar doorgepraat.
En nu zijn we alweer in een nieuw jaar beland! De volgende bijeenkomsten zijn gepland op:
Woensdagochtend 18 januari, Van 9.30 tot 11.45 uur
Of
Donderdagavond 19 januari, Van 19.45 tot 21.45 uur
… met als thema “Wat houdt jou bezig?” Een aantal vrouwen zal hierover vertellen, zodat we elkaar steeds beter kunnen leren kennen. Zou je graag eens op een ontspannen manier in contact komen met andere vrouwen? Dan kun je deze gelegenheid niet aan je voorbij laten gaan. Je bent van harte welkom!
Annemieke en Jeanet

Wil je mee naar Opwekking?
Al een aantal jaren gaan we met een groep kampeerders naar Opwekking. Wil jij dit jaar ook mee? Geef je dan snel op voor onze nieuwsbrief via http://bit.ly/Opwekking2017. We houden je dan op de hoogte van de stappen die je moet doorlopen om bij de groep aan te sluiten. Dit jaar is de Opwekkingsconferentie van 2 t/m 5 juni, aanmelden is mogelijk via opwekking.nl vanaf 1 februari.
Wil je meer weten? Neem dan even contact op met Michiel & Marijke Doetjes.

Week van Gebed
Van zondag 15 januari t/m zaterdag 21 januari is de jaarlijkse Week van Gebed om eenheid onder christenen. De week zal in het teken staan van verzoening.
In Ommen doen we weer samen met de andere kerken mee. Vanaf maandagavond is er elke avond om 19.30 uur een gebedsbijeenkomst op de volgende plaatsen:
Maandag 16-1: N.H.Kerk, Kerkplein 1-2
Dinsdag 17-1: St Brigitta RK kerk, Nering Bogelstraat 1
Woensdag, 18-1: Evango in de Oase, Chevalleraustraat 16,
Donderdag 19-1: Het Baken, Trompstraat 2
Vrijdag 20-1: Gereformeerde Kerk Bouwstraat.
Zaterdag 21-1: Christengemeente ’t Vechtdal Balkerweg 3.


Geplaatst op 14 januari 2017 door Marko Swets.

Lessen uit de Bijbel

‘Wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?’ (Marcus 8:36).  Deze woorden van Jezus maken duidelijk dat het Evangelie een andere kijk op het leven biedt dan wat wij vaak logisch vinden. Mensen kijken naar wat voorhanden is, God ziet veel meer en verder. Deze en vele andere lessen kunnen we trekken uit de Bijbel. Dit Woord van God staat centraal in de samenkomsten die we als Evangelische Gemeente Ommen elke zondagmorgen houden. Het samen zingen, bidden en luisteren heeft tot doel meer van Jezus te leren en ons te helpen Hem te volgen en Hem verder bekend te maken.  Iedereen die die meer wil weten over deze ‘lessen’ is van harte welkom. (zie voor tijd en plaats elders op deze site). Na de dienst is er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of fris. Weet dat je welkom bent en neem gerust anderen mee.

knipsel


Geplaatst op 18 december 2016 door Frans Ebeltjes.

Weeknieuws van 4 december

10 oliebollen voor een Bijbel!
De oorlog in Irak en Syrië gaat door. Tienduizenden mensen zijn gevlucht voor Islamitische Staat. Zij hebben vrijwel niets meer.
Open Doors vangt samen met lokale kerken de getraumatiseerde vluchtelingen op in de regio. In totaal worden 15.000 gevluchte gezinnen in Irak en 9.000 gevluchte gezinnen in Syrië geholpen. Zij krijgen alles wat nodig is om te overleven: schoon drinkwater, voedsel, hygiëneartikelen en medicijnen, maar ook een bijbel en traumazorg om de gruwelijke gebeurtenissen te verwerken.
Help mee !! De christenen in Irak en Syrië hebben uw steun en gebeden meer dan ooit nodig. (https://www.opendoors.nl/projecten/project-irak/)

Om dit project financieel te ondersteunen bakt de groeigroep Hardenberg ook dit jaar weer heerlijke oliebollen. Op vrijdag 30 december bakken we ze bruin buiten op de parkeerplaats bij de Oase,  voor elk wat wils:  naturel en/of met rozijnen.
Vanaf 11:00 uur ’s zijn de bollen klaar en kan de bestelling worden opgehaald. We verpakken ze in een zak van 10 stuks  voor € 6.00. (prijs van een bijbel)
Binnenkort ligt de bestellijst klaar op zondag na de dienst.

BROTHERS
Een groep mannen die ernaar verlangt discipelen van Jezus te zijn. Die geen genoegen neemt met middelmatigheid, maar ernaar wil jagen God te kennen. Mannen die bereid zijn hun maskers af te zetten en die echt willen zijn.
Vanuit dit verlangen organiseren we mannenavonden voor mannen uit Ommen en omstreken. Avonden voor ontmoeting, verdieping en leren van God.

Op zaterdag 17 december organiseren we weer een BROTHERS avond. Binnenkort maken we het thema voor deze avond bekend. Houd de website in de gaten voor meer informatie.
We zouden het ontzettend tof vinden als jij er ook bij bent! De ingrediënten van deze avond zijn niet veranderd: samen uit volle borst God aanbidden, spitten in de bijbel en elkaar ontmoeten.
Praktisch
Wanneer: Zaterdag 17 december 2016
Hoe laat: Vanaf 19:30
Waar: Crescendo, Van Reeuwijkstraat 36, Ommen
Toegang: Gratis, gift is welkom!
Graag even aanmelden via:
www.brothers.nu

Beterbijbel.nl
Welke straf stond er in het Oude Testament op overspel? Hoe moest Rachab het volk van Israël laten weten waar zij woonde? Wie noemde Johannes de Doper ‘Addergebroedsel”? Het zijn zomaar wat vragen die je krijgt als je je aanmeldt op de website BeterBijbel.nl. De website is een nieuw initiatief van stichting Wat Zegt de Bijbel.

In een tijd waarin we allemaal druk-druk-druk zijn, willen we ons wel graag in de Bijbel verdiepen. In de praktijk schiet dat er vaak bij in. Daar is nu een mooie oplossing voor. Met BeterBijbel.nl bieden we een kort dagelijkse Bijbelmoment (2 minuten) aan waarbij een deelnemer vier vragen ontvangt.
De opzet is eenvoudig, overzichtelijk en deelnemers krijgen op drie verschillende niveaus aangeleverd. Je kunt je niveau zelf aanpassen. Dus waar wacht je nog op?
Iedereen mag gratis meedoen aan de tests van Beter Bijbel. Test dagelijks je Bijbelkennis… Het kost je elke dag een paar minuten…
Voor meer informatie en aanmelding, ga naar:  www.BeterBijbel.nl


Geplaatst op 3 december 2016 door Marko Swets.

Weeknieuws van 13 november

Gezamenlijke middag zondag 20 november
Lieve broeders en zusters, Zondag 20 november organiseert de groeigroep uit Arrien een spelletjesmiddag na het koffiedrinken.
Iedereen kan mee doen, van jong tot oud. Er is keuze uit 3 spellen. Levend Ganzenbord, een Bijbel quiz en Spons-vuur-water.
We starten om 12.30 en het zal tot ongeveer 15.30 duren.
Iedereen die mee wil doen, wordt gevraagd om zelf bolletjes en knakworstjes mee te nemen.
Knakworstjes en broodjes voor de dienst inleveren bij ingang van de zaal. De worstjes zullen door ons alvast opgewarmd worden tijdens de dienst.
We gaan dan eerst gezamenlijk eten en daarna de spelletjes doen. Het wordt hartstikke leuk. Doe mee, neem broodjes en knakworstjes mee en we maken er een leuke middag van. Heb je vragen, richt je dan tot Annelies Stroobosscher of Agree van Rijnswou.

Kerstviering
Omdat zondag 25 december tevens Eerste Kerstdag is, zou het mooi zijn om de dienst op die dag ook in het teken van kerst te plaatsen. Daarbij valt te denken aan de inhoud van de prediking en de te zingen liederen. Maar wellicht leven er in de gemeente ook andere ideeën om de dienst een speciaal kerst-karakter te geven. Enkele gemeenteleden is al gevraagd om er al vast eens over na te denken. Leeft er bij jou ook een verlangen om persoonlijk of als groeigroep, tienerclub of zondagsschoolgroep bij te dragen, of een suggestie te doen, geef dit dan door aan Frans Ebeltjes.

Bedankt
Bedankt voor de vele blijken van medeleven, troostvolle woorden, bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, Bertus Greevink, betuigen wij onze oprechte dank. Sietske Greevink-Kolkman, kinderen en kleinkinderen.

Vluchtelingen: een taak voor christenen?
Op dinsdag 15 november houdt de ChristenUnie een openbare bijeenkomst in de Carrousel. Er zijn twee sprekers over het onderwerp: vluchtelingen.
Ds. Harrie de Hullie en Melcher Polhuys (werkzaam onder vluchtelingen) zullen hun medewerking aan deze avond verlenen. Beiden zullen verschillende aspecten van het onderwerp belichten. En er is uiteraard de mogelijkheid om met elkaar en de inleiders in gesprek te gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd. Aanvang: 21.00 uur.

Vrouwengroep
Wat hebben wij veel geschenken van God gekregen! Bijvoorbeeld het geschenk van geloof.
Hierover hebben we het met elkaar gehad op de vrouwengroep. Daarbij kwamen er een aantal vragen naar boven, bijvoorbeeld: wanneer zijn we echt zelf gaan geloven of wanneer werd het geloof van onze ouders ook ons eigen geloof?
Denk bijvoorbeeld aan Jacob die zich overgaf aan God. God biedt ons Zijn geschenk (in dit geval ‘geloof’) aan en wij mogen het aannemen.
Het was fijn om er met elkaar over te praten. Na afloop kon iedereen een bewaardoosje meenemen om het komende seizoen alle geschenken ‘in te bewaren’. In figuurlijke zin natuurlijk!
De volgende keer willen we het over een ander geschenk hebben. Als je benieuwd bent welke dat is, dan ben je van harte welkom in de Oase op:

Woensdag 16 november 9.30 inloop met koffie/thee 9.45 tot 11.45 uur programma
of
Donderdag 17 november 19.45 inloop met koffie/thee 20.00 tot 21.45 uur programma

Kom jij ook?
Annemieke Saaltink en Jeanet Pool

Verzorgen avondmaalsbrood
Met het overlijden van onze broeder Bertus Grevink is een einde gekomen aan het verzorgen van het avondmaalsbrood. Bertus heeft jaren trouw elke maand het brood gebakken. We gebruiken altijd één brood, omdat we daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus en het deelhebben aan dat ene Lichaam uitbeelden.
Het zou fijn zijn als iemand anders nu op zich wil nemen om dit avondmaalsbrood te bakken. Het recept voor het brood is uiteraard beschikbaar. Wie zich hiervoor beschikbaar wil stellen die kan zich melden bij een van de oudsten.

Oproep Lutherjaar
Mogelijk heb je vorige week iets meegekregen van de start van het Lutherjaar.
In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde.
Er is vanuit de kerken in Ommen een initiatief om een gezamenlijke interkerkelijke afsluiting van het Lutherjaar te organiseren op 4 november 2017.
Men wil proberen om nog dit jaar een eerste gezamenlijk overleg te hebben over de invulling van een programma voor zo’n afsluiting.
Vanuit onze gemeente is er nog geen toezegging gedaan, maar men zou onze gemeente er wel graag in betrekken.
Is dit iets waar jij je voor wilt inzetten, meld je dan bij een van de oudsten.

Mogelijke data voor een eerste overleg zijn ook al genoemd:
maandagavond 21 november
woensdagavond 23 november
maandagmorgen 28 november
woensdagmiddag 30 november
donderdagmorgen 1 december
donderdagavond 1 december

Grootouderdag 19 november 2016
Nooit te oud om van te leren
We leven in een andere tijd dan vroeger. Was moeder ‘toen’ altijd thuis om voor de kinderen te zorgen, tegenwoordig moeten veel vrouwen werken om het hoofd financieel boven water te kunnen houden.
Dit betekent vaak dat grootouders ook meer betrokken zijn bij de opvoeding dan twintig jaar geleden. Het komt regelmatig voor dat kinderen voor één of meerdere dagen per week bij opa en oma verblijven. Bovendien blijven oudere mensen ook langer jong en actief dan vroeger en zijn ze dus meer dan ooit in staat om dingen te ondernemen met de kleinkinderen.
Hierom én om de vraag vanuit de doelgroep zelf, organiseert Generatio een Grootouderdag op zaterdag 19 november in De Bron te Hardinxveld-Giessendam.

Wat: Grootouderdag – “Nooit te oud om van te leren”.
Wanneer: zaterdag 19 november – 10.00 – 15:00 uur
Voor wie: alle opa’s, oma’s Waar: de Bron te Hardinxveld-Giessendam.
De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.
Kijk voor meer informatie op www.generatio.nu en meld je snel aan!


Geplaatst op 19 november 2016 door Marko Swets.

Weeknieuws van 16 oktober

Vrouwengroep
Het nieuwe seizoen van de vrouwengroep is afgelopen september gestart met een bijzondere vrouwenspecial.
We mochten deze dag ongeveer 55 vrouwen ontvangen. We kijken terug op een fijne, gezegende dag die we samen met vrouwen uit verschillende kerken mochten beleven. Het verhaal en de liederen van Mariëlle van ’t Veld hebben de meesten aangesproken en we bidden dat het mag doorwerken in ieders hart. Deze dag hebben een aantal mannen uit onze gemeente ons goed verzorgd v.w.b. de koffie en thee, de koek en een heerlijke lunch. Super! Dat werd door de vrouwen enorm gewaardeerd. Dus mannen: nogmaals onze dank! Ook hebben er een heel aantal vrouwen meegewerkt in de gespreksgroepjes en in de voorbereiding van deze dag., b.v. door een lekkere cake of koek te bakken. Ontzettend fijn en bemoedigend. Daarvoor willen we ook jullie graag bedanken!
Natuurlijk willen we graag gewoon doorgaan met de vrouwenbijeenkomsten zoals we dat vorig seizoen ook hebben gedaan.
De eerstvolgende data zijn:

Woensdagochtend 26 oktober van 9.30 tot 11.45 uur.
We beginnen om 9.30 met koffie/thee en het programma begint om 9.45 uur. (Let op: dit is een kwartiertje langer dan vorig seizoen)
Donderdagavond 27 oktober van 19.45 tot 21.45 uur.
We beginnen om 19.45 met koffie en het programma begint om 20.00 uur.

Voor wat betreft de data voor de rest van het jaar: er ligt een flyer op de leestafel.
Jullie (vrouwen) zijn van harte welkom en neem vooral ook buurvrouwen, zussen, moeders en vriendinnen mee!
We zien uit naar jullie komst.
Annemieke Saaltink en Jeanet Pool

Landelijk projectkoor olv Martin Brand
Hou jij van zingen?! Geef je dan nu op als koorlid voor het projectkoor Praise United XL.
In de voorbereiding op het concert ontmoeten wij elkaar 2 zaterdagen.
Met jou en vele anderen gaan wij zingen, ontmoeten en genieten van o.a. een bijzonder lunchconcert. Samen vieren wij kerst tijdens het concert in de IJsselhallen!

Repetitiedagen : 5 & 26 november (10.00 – 16.00 uur)
Concert : 17 december, IJsselhallen Zwolle
Info & Inschrijven : www.AT-Tickets.nl

Afscheid Bertus Greevink
In een dienst op begraafplaats Hardenberg hebben familie en veel gemeenteleden gisteren afscheid genomen van onze broeder Bertus Greevink. Nog vrij plotseling is hij, na ziekenhuisopname vorige week zondag, op 11 oktober overleden. Hij is 81 jaar geworden en in geloof en vertrouwen rustig ingeslapen.
We kijken met dankbaarheid terug op het leven en werken van ‘onze bakker’ en wensen zuster Sietske en haar familie alle kracht en troost van onze Here toe.

Open Doors-dag
Kom jij ook naar de Open Doors-dag? We verwachten een hoog aantal bezoekers. Om alles in goede orde te laten verlopen is het daarom dit jaar nodig dat je je van te voren aanmeldt. Doe dit direct, dan ben je verzekerd van een plaats.
Wanneer en waar::
5 november, Jaarbeurs Utrecht.


Geplaatst op door Marko Swets.

Weeknieuws van 25 september

Heel Evango bakt………!
Zoals velen van jullie wel weten gaat Jedidja Burger binnenkort op zendingscursus/reis. Ze heeft hiervoor best wel een flink bedrag nodig voor verblijf en reiskosten. We willen, om geld in te zamelen, een appeltaartactie houden. Wie zou Jedidja willen helpen en een appeltaart, of een andere taart, willen bakken. Opgeven graag bij een van ons, Jedidje Burger, Marieke de Weerd, Harm Kroeze, Michael Koot en Hans en Dineke Kuyper.

Jedidja en haar zendingsreis (OM)
Op zondag 2 oktober gaat Jedidja iets vertellen over wat ze gaat doen en wanneer.
Op woensdag 5 oktober gaat ze dit iets uitgebreider doen in de Oase, samen met Jan Bouwman van OM. Wie het leuk vindt om hier meer over te weten en natuurlijk hoe je  Jedidja kunt ondersteunen, kom dan luisteren en kijken.  Er is ook een website waar je op kunt kijken, www.jedidjaburger.nl

Landelijk projectkoor olv Martin Brand
Hou jij van zingen?! Geef je dan nu op als koorlid voor het projectkoor Praise United XL.
In de voorbereiding op het concert ontmoeten wij elkaar 2 zaterdagen.
Met jou en vele anderen gaan wij zingen, ontmoeten en genieten van o.a. een bijzonder lunchconcert. Samen vieren wij kerst tijdens het concert in de IJsselhallen!

Repetitiedagen    : 5 & 26 november  (10.00 – 16.00 uur)
Concert        : 17 december, IJsselhallen Zwolle
Info & Inschrijven    : www.AT-Tickets.nl

Welkom
Afgelopen week hebben Hendrik en Lianda Dokter en hun kinderen Leonora, George, Leroy, Jochum en Salomé zich aan de gemeente voorgesteld. Sinds enige tijd bezoeken ze onze gemeente al. We zijn blij dat ze hun plek hebben gevonden waar ze onderdeel mogen zijn van God’s gezin. Een warm welkom hier in de gemeente.

Oproep koffiedienst
Helaas dienen Jan en Geja Boes door lichamelijke ongemakken, hun taak als coördinator van de koffiedienst neer te leggen.
We willen ze voor hun jarenlange inzet van deze taak van harte bedanken .
Maar nu dienen we hier een paar andere mensen voor te krijgen die deze taak op zich willen nemen.
We willen toch allemaal op zondagmorgen graag genieten van ons bakje thee en koffie… of niet dan! Als je denkt dit lijkt mij wel wat, neem dan even contact met ons op.
Hartelijke groeten, Hans en Dineke, Tel: 0529-463673

Oproep voor de Oase
Jan is ook gestopt met het openen en sluiten van de Oase en de Carrousel op zondagmorgen.
Hiervoor zoeken wij ook iemand die 1 keer per 3 weken mee ingeroosterd wil worden.
Het houdt in dat je ’s morgens om 8.00 uur de deuren opent en om 13.00 uur alles weer afsluit met de desbetreffende alarmcodes.
Als je denkt dit lijkt mij wel wat, neem contact met mij op en ik zal je er graag iets meer over vertellen.
Hartelijke groet, Hans
Tel: 0529-463673

Interkerkelijke vrouwenochtend
Op woensdag 12 oktober worden alle vrouwen van harte uitgenodigd op de halfjaarlijkse interkerkelijke vrouwenochtend in de Immanuelkerk aan de Zwierstraat in Dedemsvaart.
Aanvangstijd is 9.15 uur; er is koffie vanaf 9.00 uur.
Deze ochtend wordt georganiseerd door vrouwen uit alle kerken van Dedemsvaart en Balkbrug.
Het thema is ” Rust vinden bij God”.
Spreekster is Lora Kremer (1976) uit Zuidhorn.
Lora is verpleegkundige en werkte als zendeling, samen met haar man, in Kenia. Ze zetten zich in om weeskinderen in fostergezinnen op te vangen. In 2011 is bij een roofoverval haar man vermoord en zij verkracht.
Terug met haar kinderen in Nederland, is ze tijdens haar rouwfase begonnen met een studie theologie.
Ze heeft veel herstel mogen ontvangen en staat weer in haar kracht. Ze spreekt regelmatig op conferenties, thema en jeugddiensten.
Lora wil mensen met haar verhaal en ervaring raken,inspireren, bemoedigen en motiveren.


Geplaatst op 24 september 2016 door Marko Swets.