Week van gebed

2 januari 2016 door Frans Ebeltjes

De week van 17 tot 24 januari is door samenwerkende kerken in Nederland uitgeroepen tot Week van Gebed. Het thema ‘Het woord is aan jou’ is dit jaar aangedragen door christenen in Letland. Ook de kerken in Ommen geven samen vorm aan deze gebedsweek, door elk een korte bijeenkomst te organiseren (programma zie onderaan). De Evangelische Gemeente Ommen verzorgt de avond van dinsdag 19 januari, te houden in gebouw de Oase, Chevallereaustraat 16 in Ommen.

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.’ (NBV)

Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen. De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Iedereen is welkom tijdens  een of meerdere bijeenkomsten die door de kerken in Ommen worden georganiseerd en gehouden.

Het volledige programma van de gebedsweek is Ommen:

18 januari in de Gereformeerde aan de Bouwstraat.

19 januari in de Oase van de Evango aan de Chevalleraustraat.

20 januari in de R.K. St. Brigitta.

21 januari in de Gereformeerde Kerk Het Baken.

22 januari in Hervormde Kerk.

23 januari Christengemeente ’t Vechtdal aan de Balkerweg.

De bijeenkomsten beginnen doorgaans om 19.30 uur.