Op weg naar Pasen

29 februari 2016 door Frans Ebeltjes

Pasen, dit jaar op zondag 27 maart, is voor christenen het hoogtepunt van het jaar. Op allerlei manieren wordt wereldwijd stil gestaan bij de unieke geschiedenis van Jezus, de Zoon van God die naar de aarde kwam, omdat Hij de wereld liefheeft en zijn leven gaf om de straf voor onze zonden te dragen. Iedereen die Jezus als persoonlijke verlosser aanvaardt gaat niet verloren, maar heeft daardoor het eeuwige leven. Jezus overwon de dood en dat mogen we vieren.   Als Evangelische Gemeente Ommen willen we dat doen met een bijzondere dienst op eerste Paasdag, vanaf 10.00 uur in sporthal de Carrousel in Ommen. Dit feest , dat het thema krijgt ‘Jezus leeft, leef jij voor Hem?’, is voor iedereen toegankelijk.  De Paasboodschap zal klinken, er wordt veel gezongen en voor de kinderen wordt een apart programma voorbereid, compleet met een echt paasontbijt.  Alle belangstellenden zijn welkom, ingang naast de Oase aan de Chevallereaustraat in Ommen.

Jezus streed de strijd aan het kruis als straf voor onze zonden en gaf zijn leven. Dat feit wordt op de vrijdag voor Pasen herdacht, op Goede Vrijdag, dit jaar op 25 maart.  Ook dan bent u welkom bij de Evango en wel om 19.00 uur in de Oase, ingang Chevallereaustraat 16.