Weeknieuws van 13 maart

12 maart 2016 door Marko Swets

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, 25 maart, herdenken we ook als gemeente dat de Here Jezus zijn  leven gaf aan het kruis als prijs voor onze zonden. Een goed moment om met elkaar het avondmaal te gebruiken. We doen dat dit jaar vanaf 19.00 uur in onze eigen Oase, omdat de gebruikelijke plek, de theaterzaal in de Carrousel, niet beschikbaar is.

Pasen
Pasen, dit jaar op zondag 27 maart, mag voor ons het hoogtepunt van het jaar zijn. We vieren  de opstanding van de Here Jezus tijdens een bijzondere dienst op eerste Paasdag, vanaf 10.00 uur in sporthal. Dit feest, dat het thema krijgt ‘Jezus leeft, leef jij voor Hem?’, is voor iedereen toegankelijk.  De Paasboodschap zal klinken, er wordt veel gezongen en voor de kinderen wordt een apart programma voorbereid, compleet met een echt paasontbijt.  Alle belangstellenden zijn welkom.

Welkom
Roelof en Anke-Heleen Hulst hebben zich aan de gemeente voorgesteld. Sinds enige tijd wonen ze in Ommerkanaal en bezoeken ze de Evango in Ommen, waar ze van harte welkom zijn.

Gebedsavond
Woensdag 16 maart om 20.00 in de Oase hebben we een gezamenlijke gebedsavond.
We mogen samen komen in geloof en vertrouwen op de Heer.
“De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken”  Ezra 8:22
Wees vrijmoedig en welkom.

Workshop Israëlische dans (voor vrouwen)
Wil je eens op een ontspannen, gezellige manier kennismaken met de vrouwengroep? Dan is er nu een mooie gelegenheid. Je bent van harte welkom in de Oase voor een Workshop Israëlische dans met uitleg over het Chassidisme op:

Woensdagochtend 16 maart
Koffie\thee:  9.30
Programma:  9.45 tot 11.30

Of

Donderdagavond 17 maart
Koffie/thee:  19.45
Programma:  20.00 tot 21.45

Neem ook anderen mee! En dan nog een tip: trek gemakkelijke schoenen aan.
Annemieke, Marianne en Jeanet

Praise-avond
Hierbij een uitnodiging voor de Interkerkelijke Praise avond van volgende week zaterdag 19 maart.
Weer een prachtige avond om God volop te kunnen loven en prijzen.
Wanneer: Zaterdag 19 maart a.s., 19:00 uur
Waar: Hervormd Centrum Ommen, Prinses Julianastraat 8
Iedereen is van harte welkom!

Juich de Heer toe,
heel de aarde,
dien de Heer met vreugde,
kom tot Hem met jubelzang
(Psalm 100:1-2)

Zomertijd
In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart, gaat de klok weer van 2.00 naar 3.00 uur.
Met het Paasweekend dus een uurtje minder slapen…

Ommen aan Zee?
Op donderdag 17 maart spreekt de bekende christen-weerman Reinier van den Berg op uitnodiging van de werkgroep Duurzaamheid van de GKV-Ommen in het Baken, Trompstraat 2 in Ommen. Aanvang 20.00u, zaal is open om 19.45u.
Wordt de klimaatverandering inderdaad eenduidig veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen? Zo ja, is het tij nog te keren? Of moeten we alvast wennen aan het ‘Ommen aan Zee’. Wat kan het individu, de ondernemer, de kerk en de overheid hierin betekenen?
En wat is de rol van de kerk? Ik denk dat iedere christen, iedere gelovige tot het inzicht zou moeten komen dat we God eren door niet alleen van Zijn schepping te genieten, maar er ook als goede rentmeesters voor te zorgen. Goed rentmeesterschap maakt een gemeente geloofwaardig!
In deze avond neem ik u met schitterende beelden graag mee naar Groenland, en met mooie vooruitzichten gaan we ook gezamenlijk naar Groen Land.
Natuurlijk is er ook tijd om met elkaar hierover door te praten.
De toegang is vrij, voor de (on)kosten houden wij een collecte.
Werkgroep duurzaamheid GKV-Ommen