Weeknieuws van 13 november

19 november 2016 door Marko Swets

Gezamenlijke middag zondag 20 november
Lieve broeders en zusters, Zondag 20 november organiseert de groeigroep uit Arrien een spelletjesmiddag na het koffiedrinken.
Iedereen kan mee doen, van jong tot oud. Er is keuze uit 3 spellen. Levend Ganzenbord, een Bijbel quiz en Spons-vuur-water.
We starten om 12.30 en het zal tot ongeveer 15.30 duren.
Iedereen die mee wil doen, wordt gevraagd om zelf bolletjes en knakworstjes mee te nemen.
Knakworstjes en broodjes voor de dienst inleveren bij ingang van de zaal. De worstjes zullen door ons alvast opgewarmd worden tijdens de dienst.
We gaan dan eerst gezamenlijk eten en daarna de spelletjes doen. Het wordt hartstikke leuk. Doe mee, neem broodjes en knakworstjes mee en we maken er een leuke middag van. Heb je vragen, richt je dan tot Annelies Stroobosscher of Agree van Rijnswou.

Kerstviering
Omdat zondag 25 december tevens Eerste Kerstdag is, zou het mooi zijn om de dienst op die dag ook in het teken van kerst te plaatsen. Daarbij valt te denken aan de inhoud van de prediking en de te zingen liederen. Maar wellicht leven er in de gemeente ook andere ideeën om de dienst een speciaal kerst-karakter te geven. Enkele gemeenteleden is al gevraagd om er al vast eens over na te denken. Leeft er bij jou ook een verlangen om persoonlijk of als groeigroep, tienerclub of zondagsschoolgroep bij te dragen, of een suggestie te doen, geef dit dan door aan Frans Ebeltjes.

Bedankt
Bedankt voor de vele blijken van medeleven, troostvolle woorden, bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, Bertus Greevink, betuigen wij onze oprechte dank. Sietske Greevink-Kolkman, kinderen en kleinkinderen.

Vluchtelingen: een taak voor christenen?
Op dinsdag 15 november houdt de ChristenUnie een openbare bijeenkomst in de Carrousel. Er zijn twee sprekers over het onderwerp: vluchtelingen.
Ds. Harrie de Hullie en Melcher Polhuys (werkzaam onder vluchtelingen) zullen hun medewerking aan deze avond verlenen. Beiden zullen verschillende aspecten van het onderwerp belichten. En er is uiteraard de mogelijkheid om met elkaar en de inleiders in gesprek te gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd. Aanvang: 21.00 uur.

Vrouwengroep
Wat hebben wij veel geschenken van God gekregen! Bijvoorbeeld het geschenk van geloof.
Hierover hebben we het met elkaar gehad op de vrouwengroep. Daarbij kwamen er een aantal vragen naar boven, bijvoorbeeld: wanneer zijn we echt zelf gaan geloven of wanneer werd het geloof van onze ouders ook ons eigen geloof?
Denk bijvoorbeeld aan Jacob die zich overgaf aan God. God biedt ons Zijn geschenk (in dit geval ‘geloof’) aan en wij mogen het aannemen.
Het was fijn om er met elkaar over te praten. Na afloop kon iedereen een bewaardoosje meenemen om het komende seizoen alle geschenken ‘in te bewaren’. In figuurlijke zin natuurlijk!
De volgende keer willen we het over een ander geschenk hebben. Als je benieuwd bent welke dat is, dan ben je van harte welkom in de Oase op:

Woensdag 16 november 9.30 inloop met koffie/thee 9.45 tot 11.45 uur programma
of
Donderdag 17 november 19.45 inloop met koffie/thee 20.00 tot 21.45 uur programma

Kom jij ook?
Annemieke Saaltink en Jeanet Pool

Verzorgen avondmaalsbrood
Met het overlijden van onze broeder Bertus Grevink is een einde gekomen aan het verzorgen van het avondmaalsbrood. Bertus heeft jaren trouw elke maand het brood gebakken. We gebruiken altijd één brood, omdat we daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus en het deelhebben aan dat ene Lichaam uitbeelden.
Het zou fijn zijn als iemand anders nu op zich wil nemen om dit avondmaalsbrood te bakken. Het recept voor het brood is uiteraard beschikbaar. Wie zich hiervoor beschikbaar wil stellen die kan zich melden bij een van de oudsten.

Oproep Lutherjaar
Mogelijk heb je vorige week iets meegekregen van de start van het Lutherjaar.
In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde.
Er is vanuit de kerken in Ommen een initiatief om een gezamenlijke interkerkelijke afsluiting van het Lutherjaar te organiseren op 4 november 2017.
Men wil proberen om nog dit jaar een eerste gezamenlijk overleg te hebben over de invulling van een programma voor zo’n afsluiting.
Vanuit onze gemeente is er nog geen toezegging gedaan, maar men zou onze gemeente er wel graag in betrekken.
Is dit iets waar jij je voor wilt inzetten, meld je dan bij een van de oudsten.

Mogelijke data voor een eerste overleg zijn ook al genoemd:
maandagavond 21 november
woensdagavond 23 november
maandagmorgen 28 november
woensdagmiddag 30 november
donderdagmorgen 1 december
donderdagavond 1 december

Grootouderdag 19 november 2016
Nooit te oud om van te leren
We leven in een andere tijd dan vroeger. Was moeder ‘toen’ altijd thuis om voor de kinderen te zorgen, tegenwoordig moeten veel vrouwen werken om het hoofd financieel boven water te kunnen houden.
Dit betekent vaak dat grootouders ook meer betrokken zijn bij de opvoeding dan twintig jaar geleden. Het komt regelmatig voor dat kinderen voor één of meerdere dagen per week bij opa en oma verblijven. Bovendien blijven oudere mensen ook langer jong en actief dan vroeger en zijn ze dus meer dan ooit in staat om dingen te ondernemen met de kleinkinderen.
Hierom én om de vraag vanuit de doelgroep zelf, organiseert Generatio een Grootouderdag op zaterdag 19 november in De Bron te Hardinxveld-Giessendam.

Wat: Grootouderdag – “Nooit te oud om van te leren”.
Wanneer: zaterdag 19 november – 10.00 – 15:00 uur
Voor wie: alle opa’s, oma’s Waar: de Bron te Hardinxveld-Giessendam.
De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.
Kijk voor meer informatie op www.generatio.nu en meld je snel aan!