Lessen uit de Bijbel

18 december 2016 door Frans Ebeltjes

‘Wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?’ (Marcus 8:36).  Deze woorden van Jezus maken duidelijk dat het Evangelie een andere kijk op het leven biedt dan wat wij vaak logisch vinden. Mensen kijken naar wat voorhanden is, God ziet veel meer en verder. Deze en vele andere lessen kunnen we trekken uit de Bijbel. Dit Woord van God staat centraal in de samenkomsten die we als Evangelische Gemeente Ommen elke zondagmorgen houden. Het samen zingen, bidden en luisteren heeft tot doel meer van Jezus te leren en ons te helpen Hem te volgen en Hem verder bekend te maken.  Iedereen die die meer wil weten over deze ‘lessen’ is van harte welkom. (zie voor tijd en plaats elders op deze site). Na de dienst is er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of fris. Weet dat je welkom bent en neem gerust anderen mee.

knipsel