Voorbereiding voor Pasen

9 april 2017 door Focco Abma
  • Zondag 9 april: Intocht in Jeruzalem Mattheüs 21: 1 – 11
  • Maandag 10 april: De vijgenboom en de tempelreiniging Markus 11: 12 – 26
  • Dinsdag 11 april: Sadduceeën en de opstanding Markus 12: 18 – 27
  • Woensdag 12 april: Zalving en verraad Mattheüs 26: 6 -16
  • Donderdag 13 april: Pascha Lukas 22: 7 – 23
  • Vrijdag 14 april:  Kruisiging Lukas 23: 26 – 48
  • Zaterdag 15 april: Wachters bij het graf Mattheüs 27: 62 – 66
  • Zondag 16 april: Opstanding Johannes 20: 1 – 18
  • Maandag 17 april: Emmaüsgangers Lukas 24: 13 – 35