Predikers

13 augustus 2017 door Focco Abma

Zondag 13 augustus, zondag 20 augustus en zondag 10 september,

zal Anne Nijburg sprekenĀ over 3 belangrijke predikers te weten Petrus, Stefanus en Paulus.