Verbinden met Hem en elkaar

6 oktober 2018 door Marko Swets

Dit seizoen willen we gemeente breed maandelijks elkaar ontmoeten om
de verbinding met Hem, onze Here, en elkaar te zoeken.
Elke avond zal iets gedeeld worden uit Gods Woord, maar willen we ook met elkaar
in gesprek rondom het Woord en de avonden afsluiten met gebed.
De avonden staan in het teken van Blijf in Christus om vrucht te dragen.

Johannes 15
16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.
17 Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze ontmoetingsavond,
of je met een groeigroep meedoet of niet, tiener bent of al veel ouder,
we zien je graag in de Oase.
De avonden starten om 20 uur.

Data:
woensdag 10 oktober
woensdag 7 november
woensdag 12 december
woensdag 9 januari
woensdag 13 februari
woensdag 13 maart
woensdag 10 april
woensdag 8 mei