Zondag 21 oktober 2018 – Jan Zwart

21 oktober 2018 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 21 oktober 2018 sprak Jan Zwart.

Het thema van zijn preek is “De Liefde”

1 Korinthe 13

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.