Zondag 7 oktober 2018 – Akke Menno Horsman

7 oktober 2018 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 7 oktober 2018 sprak Akke Menno Horsman.

Het thema van zijn preek is “Avondmaal”

Lucas 22: 14 – 20

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.