Zondag 18 november 2018 – Tot Heil des Volks

18 november 2018 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 18 november 2018 sprak Matthijs Hoogenboom.

Het thema van zijn preek is : “Door God geliefd zijn”

Lukas 15: 11 – 32

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.