Zondag 25 november 2018 – Kasper Stroobosscher

25 november 2018 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 25 november 2018 sprak Kasper Stroobosscher.

Het thema van zijn preek is “Speer je weg”.

Vanaf 1 Samuël lees u over het leven van David.

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.