Zondag 4 november 2018 – Eize Wind.

4 november 2018 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 4 november 2018 sprak Eize Wind.

Het thema van zijn preek is “Een bruikbare leerling?

Handelingen 15: 36 – 41

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.