Week van Gebed 2019: Recht voor ogen

11 januari 2019 door Marko Swets

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Dit jaar hebben zij het materiaal mogen voorbereidden.
De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Iedereen is welkom tijdens een of meerdere bijeenkomsten die door de kerken in Ommen worden georganiseerd en gehouden.
De aanvang van de avonden is om 19.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd op de volgende avonden:
Maandagavond 21-1, de Gereformeerde Kerk, Bouwstraat.
Dinsdagavond    22-1, Evangelische Gemeente Ommen, De Oase – Chevalleraustraat 16.
Woensdagavond 23-1, Rooms Katholieke kerk, St Brigitta  Nering Bogelstraat 1.
Donderdagavond 24-1, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Trompstraat.
Vrijdagavond    25-1, Hervormde Kerk aan het Kerkplein.
Zaterdagavond   26-1, Christengemeente ’t Vechtdal, AAC De Dante, Balkerweg.