Zondag 13 januari 2019 – Rahman Yakubu (Frontiers)

13 januari 2019 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 13 januari 2019 sprak Rahman Yakubu.

Het thema van zijn preek is “Jezus, Petrus en het water”.

Mattheus 14: 22 – 36

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.