Zondag 6 januari 2019 – Hans Bekedam

6 januari 2019 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 6 januari 2019 sprak Hans Bekedam.

Het thema van zijn preek is “Onderweg in Geloof”

Jesaja 35: 1 -2, Romeinen 4: 18 – 21

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.