Zondag 17 maart 2019 – Harm Kroeze

24 maart 2019 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 17 maart 2019 sprak Harm Kroeze.

Het thema van zijn preek is “Gethsémané”

Lukas 22: 39 – 53

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.