Zondag 31 maart 2019 – Frans Ebeltjes

31 maart 2019 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 31 maart 2019 sprak Frans Ebeltjes.

Het thema van zijn preek is “Bidden”

2 Kronieken 7: 14 – 15

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.