Zondag 7 april 2019 – Hans Bekedam

7 april 2019 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 7 april 2019 sprak Hans Bekedam.

Het thema van zijn preek is “Waar kies jij voor”

Jacobus 4: 1 – 10.

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.