Zondag 16 juni 2019 – Gerrit Duerink

16 juni 2019 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 16 juni 2019 sprak Gerrit Duerink.

Het thema van zijn preek is “De Heilige Geest”

Matth. 3: 13 – 17

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.