Zondag 2 juni 2019 – Avondmaal

2 juni 2019 door Focco Abma

Tijdens de avondmaalsdienst van zondag 2 juni 2019 hielt Harm Kroeze een korte overdenking.

De overdenking heeft als thema: “De gemeente als een veel kleurige bos bloemen”

De overdenking kunt u hieronder online luisteren of dwonloaden.