Zondag 9 juni 2019 – Akke Menno Horsman

16 juni 2019 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 9 juni 2019 sprak Akke Menno Horsman.

Het thema van zijn preek is “Shavuot” (Wekenfeest)

Deut. 16: 9 – 12 en Handelingen 2: 1 – 11

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.