Woensdag 9 oktober 2019 – Bijbelstudie door Oscar Lohuis (deel 1)

11 oktober 2019 door Focco Abma

De eerste bijbelstudie avond met Oscar Lohuis met als thema

‘Vernieuwend geestelijk leven hier en nu’. 

Lukas 15: 11 – 24