Zondag 1 december 2019 – Jefta Dogger

8 december 2019 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 1 december 2019 sprak Jefta Dogger.

Het thema van zijn preek is “Gideon”

Richteren 6: 1 – 7

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.