Zondag 29 december 2019 – Harm Kroeze

29 december 2019 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 29 december 2019 sprak Harm Kroeze.

Het thema van zijn preek is “Wees waakzaam”.

Mattheüs 25: 1 – 13

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.