Zondag 5 januari 2020 – Hans Bekedam

12 januari 2020 door Focco Abma

Tijdens de dienst van zondag 5 januari 2020 sprak Hans Bekedam.

Het thema van zijn preek is “Toewijding”

2 Petrus 1: 1 – 13

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.