Hem kennen en bekend te maken.

Verbinden met Hem en elkaar II (met Oscar Lohuis)

Net als vorig seizoen willen we opnieuw gemeentebreed bezig zijn met Gods Woord en we willen kijken naar het leven van “gewone mannen en vrouwen” uit de Bijbel;
Welke strijd en moeiten hebben zij gekend?
Hoe zijn ze hiermee omgegaan?
Wat brengt dit bij jou boven als we het leven van deze mannen en vrouwen lezen en bespreken?
Naast de groeigroepen zijn er op de 2e woensdag van de maand studieavonden “Verbinden met Hem en met elkaar” zijn. Oscar Lohuis gaat met ons een aantal avonden delen over het thema “Vernieuwd geestelijk leven hier en nu”.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze ontmoetingsavond,
of je met een groeigroep meedoet of niet, tiener bent of al veel ouder,
we zien je graag in de Oase.
De avonden starten om 20 uur.

Data:
woensdag 9 oktober
dinsdag 12 november (ipv. woensdag)
woensdag 11 december

Geplaatst op 1 oktober 2019 door Marko Swets.

Verbinden met Hem en elkaar

Dit seizoen willen we gemeente breed maandelijks elkaar ontmoeten om
de verbinding met Hem, onze Here, en elkaar te zoeken.
Elke avond zal iets gedeeld worden uit Gods Woord, maar willen we ook met elkaar
in gesprek rondom het Woord en de avonden afsluiten met gebed.
De avonden staan in het teken van Blijf in Christus om vrucht te dragen.

Johannes 15
16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.
17 Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze ontmoetingsavond,
of je met een groeigroep meedoet of niet, tiener bent of al veel ouder,
we zien je graag in de Oase.
De avonden starten om 20 uur.

Data:
woensdag 10 oktober
woensdag 7 november
woensdag 12 december
woensdag 9 januari
woensdag 13 februari
woensdag 13 maart
woensdag 10 april
woensdag 8 mei

Geplaatst op 6 oktober 2018 door Marko Swets.