Zondag 16 juni 2019 – Gerrit Duerink

Tijdens de dienst van zondag 16 juni 2019 sprak Gerrit Duerink.

Het thema van zijn preek is “De Heilige Geest”

Matth. 3: 13 – 17

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 9 juni 2019 – Akke Menno Horsman

Tijdens de dienst van zondag 9 juni 2019 sprak Akke Menno Horsman.

Het thema van zijn preek is “Shavuot” (Wekenfeest)

Deut. 16: 9 – 12 en Handelingen 2: 1 – 11

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 2 juni 2019 – Avondmaal

Tijdens de avondmaalsdienst van zondag 2 juni 2019 hielt Harm Kroeze een korte overdenking.

De overdenking heeft als thema: “De gemeente als een veel kleurige bos bloemen”

De overdenking kunt u hieronder online luisteren of dwonloaden.

Zondag 26 mei 2019 – Kees de Vlieger.

Door een technische storing is de dienst van zondag 26 mei 2019 niet op de website beschikbaar.

Zondag 19 mei 2019 – Rudy Wassens

Tijdens de dienst van zondag 19 mei 2019 sprak Rudy Wassens.

Het thema van zijn preek is “Volharding”

2 Kor. 4:16 – 5:10

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 12 mei 2019 – Cor Weeda

Tijdens de dienst van zondag 12 mei 2019 sprak Cor Weeda.

Het thema van zijn preek is “De Emmaüsgangers”

Lucas 24: 13 – 35

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 5 mei 2019 – Jefta Dogger

Tijdens de dienst van zondag 5 mei 2019 sprak Jefta Dogger.

Het thema van zijn preek is “De beloftes van God”.

Genesis 26: 1 – 6 en 26: 12 – 33

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 28 april 2019 – Kasper Stroobosscher.

Tijdens de dienst van zondag 28 april 2019 sprak Kasper Stroobosscher.

Het thema van zijn preek is “De genezing van een trots hart”.

Esther 3: 1 – 6 en Esther 6: 1 – 10

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 21 april 2019 – Harm Kroeze

Tijdens de gezinsdienst van Paaszondag 21 april 2019 sprak Harm Kroeze.

Het thema van zijn preek is “Jezus Leeft, Hij is waarlijk opgestaan”

Johannes 20: 1 – 19

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 14 april 2019 – Anne Nijburg

Tijdens de dienst van zondag 14 april sprak Anne Nijburg.

Het thema van zijn preek is “Hosanna het is Feest !!”

Johannes 12: 12 -19

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.