Uitgelicht

Lessen uit de Bijbel

‘Wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?’ (Marcus 8:36).  Deze woorden van Jezus maken duidelijk dat het Evangelie een andere kijk op het leven biedt dan wat wij vaak logisch vinden. Mensen kijken naar wat voorhanden is, God ziet veel meer en verder. Deze en vele andere lessen kunnen we trekken uit de Bijbel. Dit Woord van God staat centraal in de samenkomsten die we als Evangelische Gemeente Ommen elke zondagmorgen houden. Het samen zingen, bidden en luisteren heeft tot doel meer van Jezus te leren en ons te helpen Hem te volgen en Hem verder bekend te maken.  Iedereen die die meer wil weten over deze ‘lessen’ is van harte welkom. (zie voor tijd en plaats elders op deze site). Na de dienst is er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of fris. Weet dat je welkom bent en neem gerust anderen mee.

knipsel

Geplaatst op 18 december 2016 door Frans Ebeltjes.

Vakantie? Welkom in de dienst!

Ommen is voor heel veel mensen vakantiebestemming. Een periode van rust en ontspanning waarin je de tijd hebt om dingen te doen die je graag doet, of juist gelegenheid hebt om eens iets te doen wat je anders nooit doet. Naar een zondagmorgendienst gaan bijvoorbeeld. Lekker anoniem eens een kijkje nemen, zonder verdere verplichtingen; je bent zeer welkom bij de Evangelische Gemeente Ommen. Maar ook als je regelmatig naar een kerk of gemeente  gaat en je wilt dat patroon in de vakantie niet doorbreken, dan ben je evenzeer welkom .  Weet wel waar het over gaat: over de Here Jezus, verlosser van mensen, gestorven voor onze zonden, maar opgestaan!  In Hem geloven wij, we eren en aanbidden Hem, willen van Hem leren, Hem volgen en bekend maken in de wereld rondom ons. Dat doen we door veel te zingen, muziek te maken, samen te bidden en te luisteren naar een prediking.

Je bent van harte welkom, elke zondagmorgen om 10.00 uur de sporthal van Ommen, onderdeel van  multi-functioneel centrum de Carrousel. We gebruiken de ingang Chevallereaustraat 16,  naast de Oase, het gebouw van de Evangelische Gemeente. Naast de dienst voor volwassenen is er een apart programma voor de kinderen (in de zomer soms wel iets aangepast).

Geplaatst op 9 mei 2016 door Frans Ebeltjes.

Doopdienst

In de theaterzaal van de Carrousel in Ommen wordt op zondag 24 april een doopdienst vanuit de Evangelische Gemeente Ommen gehouden.  Een aantal dopelingen zal door volledige onderdompeling getuigen van het besluit om Jezus te willen volgen. Er wordt gebruik gemaakt van het doopbassin dat verzonken ligt in het podium van het theater. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze dienst, die om tien uur begint, bij te wonen. Ingang aan de zijde Chevallereaustraat, naast  gebouw de  Oase.

 

Geplaatst op 14 april 2016 door Frans Ebeltjes.

Op weg naar Pasen

Pasen, dit jaar op zondag 27 maart, is voor christenen het hoogtepunt van het jaar. Op allerlei manieren wordt wereldwijd stil gestaan bij de unieke geschiedenis van Jezus, de Zoon van God die naar de aarde kwam, omdat Hij de wereld liefheeft en zijn leven gaf om de straf voor onze zonden te dragen. Iedereen die Jezus als persoonlijke verlosser aanvaardt gaat niet verloren, maar heeft daardoor het eeuwige leven. Jezus overwon de dood en dat mogen we vieren.   Als Evangelische Gemeente Ommen willen we dat doen met een bijzondere dienst op eerste Paasdag, vanaf 10.00 uur in sporthal de Carrousel in Ommen. Dit feest , dat het thema krijgt ‘Jezus leeft, leef jij voor Hem?’, is voor iedereen toegankelijk.  De Paasboodschap zal klinken, er wordt veel gezongen en voor de kinderen wordt een apart programma voorbereid, compleet met een echt paasontbijt.  Alle belangstellenden zijn welkom, ingang naast de Oase aan de Chevallereaustraat in Ommen.

Jezus streed de strijd aan het kruis als straf voor onze zonden en gaf zijn leven. Dat feit wordt op de vrijdag voor Pasen herdacht, op Goede Vrijdag, dit jaar op 25 maart.  Ook dan bent u welkom bij de Evango en wel om 19.00 uur in de Oase, ingang Chevallereaustraat 16.

Geplaatst op 29 februari 2016 door Frans Ebeltjes.

Week van gebed

De week van 17 tot 24 januari is door samenwerkende kerken in Nederland uitgeroepen tot Week van Gebed. Het thema ‘Het woord is aan jou’ is dit jaar aangedragen door christenen in Letland. Ook de kerken in Ommen geven samen vorm aan deze gebedsweek, door elk een korte bijeenkomst te organiseren (programma zie onderaan). De Evangelische Gemeente Ommen verzorgt de avond van dinsdag 19 januari, te houden in gebouw de Oase, Chevallereaustraat 16 in Ommen.

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.’ (NBV)

Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen. De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Iedereen is welkom tijdens  een of meerdere bijeenkomsten die door de kerken in Ommen worden georganiseerd en gehouden.

Het volledige programma van de gebedsweek is Ommen:

18 januari in de Gereformeerde aan de Bouwstraat.

19 januari in de Oase van de Evango aan de Chevalleraustraat.

20 januari in de R.K. St. Brigitta.

21 januari in de Gereformeerde Kerk Het Baken.

22 januari in Hervormde Kerk.

23 januari Christengemeente ’t Vechtdal aan de Balkerweg.

De bijeenkomsten beginnen doorgaans om 19.30 uur.

Geplaatst op 2 januari 2016 door Frans Ebeltjes.

Oase open tijdens jaarwisseling

De jaarwisseling in je eentje vieren is niet nodig in Ommen. Op Oudejaarsavond is gebouw de Oase van de Evangelische Gemeente vanaf 21.00 uur geopend voor iedereen die in gezelschap van anderen nog eens wil terugkijken op het oude jaar en het nieuwe jaar wil inluiden. Het accent ligt op ontmoeting, met daarnaast mogelijkheden voor gezamenlijk gebed en/of het zingen van enkele liederen. Maar ook het genieten van oudejaarstradities zoals oliebollen en het spelen van een spel behoren tot de mogelijkheden. Iedereen, wel of niet betrokken bij de Evangelische Gemeente, is van harte welkom. Wie de mogelijkheid heeft wordt gevraagd om iets te eten en/of te drinken mee te nemen (geen alcohol). Het adres is: Chevallereaustraat 16  (onderdeel van multi-cultureel centrum de Carrousel).

Geplaatst op 30 december 2015 door Frans Ebeltjes.

Gezins-kerstviering

Mensen van alle leeftijden zijn op Eerste Kerstdag van harte welkom in de gezins-kerstviering in de sporthal van de Carrousel. Het bekende kerstverhaal over de geboorte van Jezus staat in deze dienst centraal in zang, muziek, toneel en film. De samenzang wordt begeleid door een tienerband.

De dienst voor het hele gezin begint op 25 december om 10.00 uur. De sporthal is bereikbaar via de ingang aan de Chevalleraustraat, naast gebouw de Oase van de Evangelische Gemeente Ommen. Onnodig te zeggen dat iedereen van harte welkom is.  Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee, fris en wat lekkers na te praten en elkaar te ontmoeten.

De gezinsdienst wordt in Ommen onder andere aangekondigd via het kerstnummer van de brochure Leven.nu, dat op zaterdag 19 december in heel Ommen huis-aan-huis wordt verspreid.

leven Kerst

Geplaatst op 18 december 2015 door Frans Ebeltjes.

Zomergasten welkom

Ommen staat bekend al s een gastvrije gemeente waar elke zomer duizenden mensen graag hun vakantie doorbrengen. In onze zondagmorgendiensten bemerken we dat veel mensen ook tijdens hun vakantie hun goede gewoonte om een samenkomst te bezoeken niet onderbreken. Het is dan fijn om hen te ontmoeten. Anderen zijn de weg naar kerk of gemeente wat kwijt geraakt, maar grijpen juist de vakantieperiode aan om, soms na lange tijd, weer eens een dienst bij te wonen.  Ook zij zijn van harte welkom.

Gedurende de zomerperiode blijven de zondagmorgendiensten van de Evangelische Gemeente Ommen gewoon doorgaan. Wie je ook bent, wat je (kerkelijke) achtergrond ook is, weet dat je  hartelijk welkom bent als je het verlangen deelt om  samen te komen met andere mensen die geloven in het grootse werk dat de Here Jezus heeft gedaan. En als je dat  nog niet zo zeker weet, maar er wel iets van zou willen weten, ben je evenzeer welkom.

De dienst begint om 10.00 (adres zie homepage).

Geplaatst op 2 juli 2015 door Frans Ebeltjes.

Inloopavonden

Twee keer in de maand wordt er op een woensdagavond een inloopavond gehouden in de Oase, het gebouw van de Evangelische Gemeente Ommen (Evango). Deze informele bijeenkomst richt zich op gasten van de gemeente, maar ook anderen zijn van harte welkom. Om gewoon eens even onder de mensen te zijn, iets te vragen over het christelijk geloof, de Bijbel en/of  de Evango, een lied mee te zingen, of met anderen te spreken over en te zoeken naar antwoorden op levensvragen.  Iedereen is welkom vanaf kwart voor acht; tevoren aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen bij de Oase, Chevallereaustraat 16 (zuidzijde van multi-functioneel centrum de Carrousel in Ommen). De eerstvolgende inloop is woensdag 8 april.  Daarna staan de volgende data genoteerd: 22 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni en 24 juni.

Geplaatst op 7 april 2015 door Frans Ebeltjes.

Pasen: Jezus Leeft!!!

Op de eerste paasdag herdenken we het wonder van de opstanding. Jezus, enkele dagen eerder aan een kruis gehangen en gedood, is opgestaan uit het graf. De steen die voor de grafingang gerold was is weg. Jezus leeft!

Als Evangelische Gemeente Ommen vieren we daarom feest en daar mag iedereen bij zijn. De paasdienst begint om 10.00 uur in de sporthal van de Carrousel, de plek waar eerder deze week de Passion  werd uitgevoerd. Die eindigde met de opgestane Jezus. Dat feest gaat op Pasen verder in deze dienst, met  zang, muziek en prediking. Alles  in het teken van de opstanding; dat wonder van zo lang geleden, maar met grote betekenis voor het leven van iedereen vandaag.  Kinderen zijn welkom bij een apart  feestelijke paasontbijt in de Oase, pal naast de sporthal. Na afloop van de dienst is gelegenheid tot verdere ontmoeting met elkaar onder het genot van  iets lekkers.

Weet dus dat je welkom bent: Paaszondag, 5 april, 10.00 uur, de Carrousel. Ingang aan de Chevallereaustraat.

DSC_0184

Geplaatst op 1 april 2015 door Frans Ebeltjes.