Weeknieuws

Weeknieuws van 28 februari

Bidstond
Bidstond zonder kerkmuren, elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in de Oase. Kom meebidden! Gebed is het machtigste wapen wat we hebben. Of als je gebedspunten hebt, geef ze even door aan mij, 06 208 424 34 (Dineke) of op hans.dineke@kuypertjes.nl.

Trouwen
Via deze weg willen wij graag jullie allemaal laten weten dat we ons voorgenomen hebben te gaan trouwen. Wij willen deze bijzondere dag niet zomaar voorbij laten gaan en de dag komt snel nabij! De dag dat wij elkaar het “JA-woord” hopen te geven zal d.v. vrijdag 11 maart zijn.
De kerkdienst zal in de witte/Lambertuskerk, Scholtendijk 24 te Heemse (Hardenberg) worden gehouden en begint om 14:30 uur.
Jullie zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om deze dienst mee te beleven. Na de dienst is er gelegenheid om te feliciteren bij de kerk.
Gezegende groet van ons, Jacco de Lange & Marlies & Lucas Folkers.

Vrouwenspecial 11 maart 2016
Thema: Balans tussen grenzen en geven!
Ontmoeten, gezelligheid, leren, delen en iets lekkers! De ingrediënten voor een vrouwenspecial.
Co Rodenburg-de Ronde ( contextueel therapeut) neemt ons mee in dit onderwerp.
Vrouwen zijn vaak zorgdragers die moeite hebben met grenzen. Ze leven in een maatschappij die veel van hen vraagt. Hoe doe jij dat zonder uitgeput te raken? Wat zegt de bijbel erover? En lezen we in de bijbel ook over grenzen?
Je bent van harte welkom! Neem gerust je moeder, zus, vriendin, buurvrouw mee.
Het belooft een boeiende en mooie avond te worden!
aanvang: 19.30 uur, Kosten: € 5,-
Waar: Guido de Brèsschool, Sandbergstraat 14 Ommen
Info: medlaan@hotmail.com, ageeth@bolks.nl

The Passion
“God heeft laten zien dat Hij goed voor ons is. Hij stuurde Christus naar ons toe, zijn Zoon, van wie Hij zo veel houdt. Hij liet Christus voor ons sterven. Zo groot was Gods goedheid voor ons. Door de dood van Christus zijn onze zonden vergeven, en zijn we bevrijd van onze schuld. Laten we God voor zijn goedheid danken!”
Efeziërs 1:6-7 (Bijbel in Gewone Taal)
Geweldig nieuws, waar we blij van worden en waar we in deze lijdenstijd nog eens extra bij stil staan. Jezus stierf voor ons aan het kruis. Onze zonden zijn vergeven. En … Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft!
Geweldig nieuws dat we aan iedereen in deze wereld mogen vertellen. Ook hier in Ommen.
Op 31 maart 2015 werd in Ommen voor een groot publiek een uitvoering van The Passion gehouden. We weten dat daar mensen zijn geweest, die nog nooit in een kerk zijn geweest. Wij vinden het heel bijzonder en mooi dat deze mensen op deze manier toch iets over Jezus mochten horen. We zouden dan ook heel graag een vervolg geven aan The Passion. Zodat het Goede Nieuws van Gods liefde voor ons mensen, nog eens in Ommen mag klinken en ook juist mensen mag bereiken die niet zo snel een kerk binnenstappen.
Het voornemen is om in 2018 weer een uitvoering van The Passion in Ommen te houden. Deze hoeft niet identiek te zijn aan The Passion die al geweest is. Er kan nog volop in meegedacht worden, hoe dit vorm te geven! Wij vonden het vorig jaar heel bijzonder en mooi om dit met mensen uit bijna alle kerken en gemeentes van Ommen te mogen doen.
In april 2016 hopen we met een groep mensen bij elkaar te komen, om te kijken of een uitvoering van The Passion Ommen 2018 echt haalbaar is of niet. Want er zijn natuurlijk wel voldoende mensen nodig die zich hiervoor in willen gaan zetten! Er is van alles te doen. We hebben creatieve mensen nodig, mensen met een bestuurlijke blik, mensen met verstand van techniek, mensen met verstand van financiën, mensen met capaciteiten op het gebied van communicatie. Jonge mensen, oudere mensen. Kortom… echt iedereen is welkom om mee te werken!!! Lijkt het jou wel iets om hieraan mee te doen of zou je meer informatie willen, neem dan contact op met:
Jenet Redder, De Ruijterstraat 35, 7731 CE Ommen, jenetredder@gmail.com , 0529-455653

Ommen aan Zee?

Boeiende avond over klimaatverandering met weerman Reinier van der Berg

Op donderdag 17 maart spreekt de bekende christen-weerman Reinier van den Berg
op uitnodiging van de werkgroep Duurzaamheid van de GKV-Ommen in het Baken,
Trompstraat 2 in Ommen. Aanvang 20.00u, zaal is open om 19.45u.

Al jarenlang is Reinier van den Berg, bekend als weerman op RTL4, een graag gezien
spreker. Aan de hand van feiten en aansprekende beelden gaat hij in op de actuele
stand van zaken waar het gaat om verandering van weer en klimaat, en over onze
houding als christen. Als introductie schreef hij het volgende:

Recent heb ik met eigen ogen gezien hoe snel de Groenlandse ijskap smelt. Maar ook de nijpende situatie in Ethiopië. Bijvoorbeeld voor wat betreft de koffieteelt. Als direct gevolg van de voortschrijdende opwarming van de aarde. Het levert schitterende beelden op, maar ook prangende vragen.
Wordt de klimaatverandering inderdaad eenduidig veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen? Zo ja, is het tij nog te keren? Of moeten we alvast wennen aan het ‘Ommen aan Zee’. Wat kan het individu, de ondernemer, de kerk en de overheid hierin betekenen?
En wat is de rol van de kerk? Ik denk dat iedere christen, iedere gelovige tot het inzicht zou moeten komen dat we God eren door niet alleen van Zijn schepping te genieten, maar er ook als goede rentmeesters voor te zorgen. Goed rentmeesterschap maakt een gemeente geloofwaardig!
Ik ben ervan overtuigd dat de klimaatcrisis vraagt om snelle en breed gedragen oplossingen, die ook enorme kansen en uitdagingen met zich mee brengen. Daarom is mijn motto: de ander te groen af zijn! Of anders gezegd: Leven naar het groene hart van God.
In deze avond neem ik u met schitterende beelden graag mee naar Groenland, en met mooie vooruitzichten gaan we ook gezamenlijk naar Groen Land.

Natuurlijk is er ook tijd om met elkaar hierover door te praten.

Hartelijk welkom op 17 maart in Het Baken. De toegang is vrij, voor de (on)kosten houden wij een collecte.

Werkgroep duurzaamheid GKV-Ommen

Geplaatst op 28 februari 2016 door Marko Swets.

Weeknieuws van 17 januari

“Het woord is aan jou” – Week van Gebed
De week van 17 tot 24 januari is door samenwerkende kerken in Nederland uitgeroepen tot Week van Gebed.
Het thema ‘Het woord is aan jou’ is dit jaar aangedragen door christenen in Letland. Ook de kerken in Ommen geven samen vorm aan deze gebedsweek, door elk een korte bijeenkomst te organiseren (programma zie onderaan).
In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.’ (NBV)

Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen.
De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Iedereen is welkom tijdens  een of meerdere bijeenkomsten die door de kerken in Ommen worden georganiseerd en gehouden.

Het volledige programma van de gebedsweek in Ommen:
18 januari in de Gereformeerde kerk De Kern aan de Bouwstraat.
19 januari in de Oase van de Evango aan de Chevalleraustraat.
20 januari in de R.K. St. Brigitta.
21 januari in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Het Baken.
22 januari in Hervormde Kerk aan het Kerkplein.
23 januari Christengemeente ’t Vechtdal aan de Balkerweg.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

De Kairos cursus
Een studie over het doel en het plan van God, vanaf het begin tot de voltooiing van de wereld!
We willen je van harte uitnodigen om deel te nemen aan de Kairos cursus. Een cursus in discipelschap over Gods plan met de volkeren en het werk van de zending. Aan de hand van negen inspirerende lessen en een diversiteit aan methoden en middelen word je als het ware meegenomen op een reis door de Bijbel, de eeuwen en de wereld. Hierbij staan Gods plan met de volkeren, jouw betrokkenheid en de rol van de Gemeente centraal. Deze cursus bestaat al meer dan twintig jaar en wordt al in ruim 65 landen gegeven.
•         Bestudeer de rode draad van Gods missie door de gehele Bijbel
•         Ontdek iets van de ontzagwekkende vooruitgang van het Christendom in de wereld
•         Verken de uitdagende, maar toch haalbare, laatste grenzen van wereldwijde
Christelijke zending
•         Onderzoek de huidige stand van zaken in de uitvoering van Gods plan met de volken
•         Leer jouw rol ontdekken binnen de uitbreiding en groei van Gods wereldwijde
koninkrijk
•         Word geïnspireerd door zendingswerkers, theologen en historici

Meer info en aanmelding: Corné Burger corne.evango@gmail.com

Studieverlof
Graag brengen we jullie op de hoogte van het feit dat Corné in de periode van 11 januari t/m 23 februari 5 weken studieverlof heeft.
Hij moet nog een aantal vakken doen om zijn theologie studie af te ronden. In overleg met OM en de andere oudsten is besloten dat dit gedaan kan worden middels dit studieverlof.
In deze periode zal Corné daarom ook geen taken vervullen in de gemeente.
Dank voor jullie begrip.

Bidstond
Bidstond zonder kerkmuren, elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in de Oase. Kom meebidden! Gebed is het machtigste wapen wat we hebben. Of als je gebedspunten hebt, geef ze even door aan Dineke, hans.dineke@kuypertjes.nl.

De Bouwplaats (VBC)
Vrijwilligers gezocht voor de Vakantie Bijbel Club!
In de Voorjaarsvakantie (woensdag 2 t/m vrijdag 4 maart) hopen we in Ommen weer de Vakantie Bijbel Club (VBC) te houden!
Achter de schermen wordt al druk geklust om rond het thema ‘De Bouwplaats’ een mooi programma aan te kunnen bieden. Bijbelverhalen en knutselen met als onderwerpen: Ontwerpen, Schilderen en Repareren. Dat past helemaal bij de Vakantie Bijbel Club!
De VBC is er voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Drie ochtenden en één avond is er voor hen in de Kern een programma van zingen, toneel, workshops en knutselen.
Ook dit jaar zijn er weer veel vrijwilligers nodig die zin en tijd hebben om te komen helpen bij de VBC! Het zou fijn zijn als je alle drie ochtenden kunt helpen, maar ook één of twee ochtenden hulp is welkom. Voor de kinderen van vrijwilligers van 0 tot 4 jaar is er oppas.
Je kunt je aanmelden via onze website www.vakantiebijbelclubommen.nl/vrijwilligers. Uiteraard kun je je ook aanmelden bij één van onderstaande personen en we zijn te vinden op facebook  (vakantiebijbelclubommen). Er zijn veel verschillende taken waarvoor je je kunt aanmelden, dus iedereen is van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Doriene Boezelman, Anita ’t Jong, Tamara Post,  Sanne Veneman, Wilma Verhoef, Lydia Hamberg en Margreet van der Tol.

Vanuit het zendingsveld Robin
Het is bijna zover! Bijna weer thuis van 5 maanden in Zuid-Afrika. 22 Januari vlieg ik weer terug..Ik heb veel geleerd en meegemaakt. De laatste maand was ik in capetown en op outreach in Durban. Durban was weer iets heel anders, 2 weken in een Indische community. Was heel erg gaaf!
Ik ga de mensen die ik hier heb leren kennen erg missen, maar ik heb ook zin om weer naar huis te gaan. Erg bedankt voor de post en het gebed!  Groetjes Robin.

Informatieavond ALPHA voor jong & ouder!
Op dinsdag 26 januari wordt er in het Hervormd Centrum een informatieavond gehouden voor de Alpha cursus.
De Alpha cursus is een kennismaking met het  christelijk geloof óf om je geloof te verdiepen.
Deze avond begint om 19.30 uur. Iedereen die graag meer informatie wil over de Alpha cursus is van harte welkom. Of je nu besluit om mee te doen of niet.
Op deze avond zal er duidelijke informatie worden gegeven wat de Alpha cursus precies inhoudt, welke onderwerpen er allemaal besproken zullen worden, hoe de avonden zijn opgebouwd en er zullen enkele deelnemers van de vorige groepen vertellen hoe zij de Alpha cursus ervaren hebben.
Bij voldoende aanmeldingen hopen we te kunnen starten met een volwassen Alpha cursus op de dinsdagavond, op de maandagochtend  én een Youth Alpha op de zondagavond!
Deze informatie avond is geheel vrijblijvend, je bent van harte welkom, neem gerust je vriend, vriendin, man, vrouw of buurvrouw mee, waar je misschien de Alpha mee wilt gaan volgen.
Voor meer info en/of opgave mag je ook mailen of bellen; ina_schokker@hotmail.com tel; 0529-456569
Zie voor meer info over de Alpha cursus ook op www.alpha-cursus.nl.

Interkerkelijke Praise avond
Zaterdag 30 januari is er weer een Praise avond. Een avond om God volop te kunnen loven en prijzen.
Een mooie manier om samen op te trekken. Wil jij ook God aanbidden en groot maken? Kom met ons meedoen en neem anderen mee! Deze avond begint om 19.00 uur. Locatie: “de Oase”, Chevalleraustraat 16 Ommen.

Geplaatst op 18 januari 2016 door Marko Swets.

Weeknieuws van 20 december

Oliebollenverkoop 30 december
Iedereen van harte uitgenodigd: woensdag 30 december vanaf 14.00 uur op de parkeerplaats bij de Oase. Met  een heerlijk vers gebakken oliebol, koffie, thee en warme chocolademelk wordt het vast heel gezellig rond de vuurkorven!
Bestellen? Dat kun je doen door je naam in te vullen op de bestellijsten die aanwezig zijn tijdens het koffiedrinken na de dienst. Heerlijke bollen, 10 stuks voor € 6.00, naturel of met rozijnen! Denk je er aan ook familie en buren te vragen om voor hen te mogen bestellen? Houd je niet van oliebollen, maar wil je toch graag aan de actie meedoen:  we zijn nog op zoek naar sponsors voor de ingrediënten die we nodig hebben of maak een gift over naar de gemeente o.v.v. “oliebollenactie”.
De opbrengst van oliebollenverkoop zal dit jaar worden gebruikt als gift voor de mensen uit onze gemeente die op dit moment zijn uitgegaan en die op korte termijn zullen vertrekken. Een blijk van betrokkenheid en een mooie bemoediging vanuit de gemeente.

Interkerkelijk overleg
De diverse kerken in Ommen waarbij ook de Vechtdal gemeente en de Evangelische gemeente betrokken zijn hebben een gezamenlijke commissie welke 4 keer per jaar samen komt voor onderling overleg.
Zo wordt er onder meer besproken en gepland wanneer en hoe de gebedsweek wordt ingevuld en ook diverse andere zaken. Vanuit de Evangelische gemeente heeft Dineke dit opgepakt. Wietske heeft dit verder vorm gegeven toen Dineke er mee stopte. Wietske kan het binnenkort ook niet meer voortzetten. We zijn op zoek naar iemand die het mooi vindt om dit op te pakken en verder vorm te geven. Iets voor jou, wil je meer hierover weten? Geef het even door aan Wietske den Haan.

Kerstavond samenzang
Op kerstavond (donderdag 24 december) willen we in het begin van de avond een kerst-samenzang organiseren in de hal van de Oase. We zullen wat traditionele en enkele nieuwe liederen zingen. Er zal koffie/thee en chocolademelk zijn. Een samenzijn voor jong en oud waarbij we stilstaan bij de geboorte van onze Verlosser, Heer en Heiland Jezus Christus de Zoon van God. De avond zal om 19.00 uur beginnen.

“Het woord is aan jou” – Week van Gebed
In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)
Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen.
De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. De gebedsweek is van 17-24 januari 2016. Evango verzorgt de avond van dinsdag 19 januari. Het volledige schema volgt later.

Speciale diensten
Voor aanstaande kerstdienst is er een team o.l.v. Jenet bezig om een mooie bijzondere gezinsdienst te organiseren. Het zou mooi zijn als er voor dit soort diensten een vast team zou komen dat hierin initiatieven ontplooit.
Bij bijzondere diensten valt te denken aan; kerstdiensten, Goede Vrijdag, Pasen, evangelisatiediensten enz.  Zou jij je hiervoor willen inzetten? Kom er mee voor de dag en meldt het even bij de oudsten. We kunnen dan samen bespreken hoe dit vorm kan krijgen.

Leiding voor het muziekteam
Een belangrijk werk binnen onze gemeente en binnen onze samenkomsten. Het is goed en belangrijk om de Heer te eren en loven in muziek en zang. De Bijbel roept ons er toe op. Het is telkens weer bijzonder dat het mogelijk is om als gemeente op zondag of bij andere gelegenheden, samen met de muzikanten, zangers, geluidsmensen en beamermensen God te eren en te aanbidden. Hiertoe is er wel leiding nodig. We zijn dankbaar dat Michiel en Marijke zich weer een tijdlang bezig hebben gehouden met het leiden van het muziekteam. Ze hebben echter moeten besluiten om dit werk neer te leggen. Gods werk kan gedaan worden door Gods leiding en hulp. Willen jullie daarom meebidden voor nieuw leiderschap binnen het muziekteam. Warm aanbevolen. Koos Baanvinger.

‘Wacht niet langer’ – Mannendag 4M-Event
Over een maand, op zaterdag 16 januari 2016, zitten we tot over onze oren in het 4M Event. Het thema is ‘Wacht niet langer’. En jij kunt erbij zijn!
We zien uit naar een dag boordevol inspiratie, ontmoeting en plezier. We horen het telkens opnieuw in de verhalen: voor veel mannen betekent het jaarlijkse Event een krachtige impuls in hun geestelijk leven.
•    MARTIN SMITH komt met zijn band – dat wordt kippenvel in een zaal met duizenden mannen. WRITTEN IN KINGS en INSALVATION zullen hem vergezellen.
•    Sprekers zijn Henk Stoorvogel, Wim Hoddenbagh en Theo van den Heuvel.
•    Keuzeprogramma’s: vaderschap (Bert Reinds), God & je business (LIFE), gerechtigheid (Muskathlon), ‘Hoe word jij een senior-mentor’ (Eugene Poppe) + een episch buitenprogramma waarin je je karakter kunt testen, samen met je vrienden.
De aanmeldingen stromen binnen, nog sneller dan vorig jaar. Heb jij je nog niet aangemeld? Reserveer dan snel een plek via www.de4emusketier.nl.

Vakantie Bijbel Club
Achter de schermen wordt al druk geklust in De Bouwplaats van de Vakantie Bijbel Club Ommen. Als Stuurgroep van de VBC zijn we al aan de slag een bouwtekening te maken voor de VBC van 2016, zodat er straks getimmerd en geschilderd kan worden! Want…. het thema van de komende VBC is ‘De Bouwplaats’!
De VBC 2016 is in de voorjaarsvakantie van 2 maart t/m 4 maart. Noteer dit alvast in je agenda, want we gaan weer heel veel leuke dingen doen! Ook hebben we weer veel vrijwilligers nodig. We hopen dat jullie ook deze data alvast in de agenda zetten!
De Vakantie Bijbel Club kan niet zonder gebed, want: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers” (Psalm 127:1). Bid je met ons mee voor de voorbereidingen?
We houden je op de hoogte van de bouwvorderingen!
Wil je alvast meer informatie of je misschien al aanmelden als vrijwilliger, kijk dan op www.vakantiebijbelclubommen.nl of www.facebook.com/vakantiebijbelclubommen.
Met vriendelijke groeten,
Tamara Post, Sanne Veneman, Margreet van der Tol, Wilma Verhoef, Anita ’t Jong, Doriene Boezelman en Lydia Hamberg

Geplaatst op 19 december 2015 door Marko Swets.

Weeknieuws van 29 november

Bemoedigende bijeenkomsten
Afgelopen week zijn er twee bijeenkomsten geweest in de Oase waarin het proces Terug naar de Essentie (40-dagen boek) is besproken. Het waren bemoedigende bijeenkomsten, eerst dinsdagavond met gespreksleiders, groeigroepleiders en oudsten, gevolgd door een druk bezochte algemene bijeenkomst op de woensdagavond.

Over het geheel genomen blijkt dat de meeste (van de ruim 130) deelnemers positief zijn over het proces. Niet alleen omdat het verrijkend was om met ‘nieuwe’ mensen in een groep samen te komen, maar ook omdat er inhoudelijk een duidelijk appèl werd gedaan om zowel persoonlijk als in gemeente-verband te zoeken naar Gods wil. Hoe mogen en kunnen we een discipel zijn en op welke manier gaat zich dat uiten in de gemeente?

Op de woensdagavond is uit een reeks persoonlijke getuigenissen gebleken dat mensen verlangend zijn om persoonlijk te groeien en die groei ook (automatisch?) te koppelen aan het invullen van de opdracht om in liefde als gemeente te bouwen aan het Koninkrijk van God. Hoe dat concreet gedaan kan en moet worden is nog wel lastig in te vullen. Ga je namelijk direct aan de slag met activiteiten, dan  bestaat het gevaar dat je zelf naar eigen inzicht aan de slag gaat. Het andere uiterste is dat je niks doet, maar dat kan ook niet de bedoeling zijn.  Daarom is het goed om na te denken over verder te nemen stappen, maar dit proces biddend aan God voor te leggen. Van verschillende kanten zijn er al suggesties en voorstellen gedaan. Soms zijn het gemeente-brede activiteiten, maar soms ook ideeën die op persoonlijk vlak ingevuld kunnen worden. Alles wordt verzameld, zo nodig met indieners verder besproken, met elkaar gedeeld en de komende tijd als een ‘vlies’ voor God uitgespreid. Door in eenheid samen op te trekken, eenparig Gods aangezicht te zoeken en te luisteren naar Zijn stem mogen we gaan ervaren hoe we in Ommen en omgeving gemeente mogen zijn. Wil je meebidden?

PS: van zowel de dinsdag- als de woensdagavond is een (digitale) samenvatting beschikbaar. Die van dinsdag is verkrijgbaar bij Frans Ebeltjes (f.ebeltjes@telfort.nl), die van woensdag bij José Drok, (fam.drok@solcon.nl).

Weer thuis
Gert Jonker is na een flinke hartoperatie weer thuis. Er waren vijf omleidingen nodig.
Hij is goed aan het herstellen maar heeft wel pijn en is vermoeid. Het zou mooi zijn om hem en zijn gezin te bemoedigen met een kaartje. Zijn adres is opvraagbaar.

Samenzang
Op kerstavond (donderdag 24 december) willen we in het begin van de avond een kerst-samenzang organiseren in de hal van de Oase. We zullen wat traditionele en enkele nieuwe liederen zingen. Er zal koffie/thee en chocolademelk zijn. Een samenzijn voor jong en oud waarbij we stilstaan bij de geboorte van onze Verlosser, Heer en Heiland Jezus Christus de Zoon van God. De avond zal om 19.00 uur beginnen.

Samen bidden op dinsdag
Iedere dinsdag is er in de Oase een bidstond zonder kerkmuren dat doen we met broers en zussen uit alle filialen van onze Heer. We bidden voor Ommen, voor mensen die ziek zijn, gebeurtenissen in de wereld en vul zelf maar verder in. Kom meebidden!  We bidden van 19.00 uur tot 20.00 uur en Heb je geen mogelijkheid om te komen, maar heb je wel gebedspunten, geef ze dan even door.

Dansvlaggen gezocht
Voor de kerstviering op eerste kerstdag zijn we nog op zoek naar een aantal dansvlaggen die gebruikt mogen worden door de dansers.
Heb jij er misschien één voor ons?
Je kunt contact opnemen met Chretienne Kwakkel of Jenet Redder: jenetredder@gmail.com

Oliebollenverkoop in de Oase!
Het is bijna december en de groeigroep Hardenberg is al druk met de voorbereidingen voor het bakken van heerlijke ambachtelijke oliebollen!
Deze keer niet in Mariënberg, maar in en rondom de Oase!
Woensdag 30 december gaan we aan de slag en in de loop van de dag liggen de bestelde bollen gereed. Iedereen is van harte welkom om langs te komen en bij de vuurkorf alvast een heerlijke oliebol te proeven. Dit kan onder het genot van warme chocolademelk, koffie/thee en ranja voor de kleintjes.
Binnenkort liggen er na de samenkomst intekenlijsten op de leestafel; hier kun je alvast bestellen: met of zonder rozijnen. De bollen gaan in zakken van 10 stuks! De prijs van zowel naturel als met rozijnen is slechts €6.00 !
De bestemming van de opbrengst dit jaar leest u binnenkort in het weeknieuws!

Geplaatst op 28 november 2015 door Marko Swets.

Weeknieuws van 22 november

Terug naar de Essentie
Na afronding van het 40-dagen proces Terug naar de Essentie zijn de gespreksleiders deze week bijeen geweest voor een eerste evaluatie. De reacties die naar voren kwamen zijn zeer bemoedigend te noemen. Velen hebben het gericht bezig zijn met het onderwerp hoe we echt een gemeente van Jezus Christus kunnen zijn en het samenkomen in een groep met ‘nieuwe’ mensen als zeer waardevol en verrijkend ervaren. Hoewel niet iedereen wat betreft opzet en inhoud/voorbeelden even enthousiast was over het gebruikte boekje, is de algemene strekking van de reacties dat Terug naar de Essentie een waardevolle bijdrage levert aan het fundament van de gemeente. Vooral ook het appèl dat gedaan wordt op mensen zelf (laat het bij mijzelf beginnen) is goed verstaan.
Natuurlijk is er de vraag ‘Wat nu verder?’ Na 40 dagen is dat nog niet direct concreet.  Wel is er het inzicht en het verlangen om aan de slag te gaan. Niet in eerste instantie met het organiseren van allerlei activiteiten, maar om te komen tot verdere verdieping en te luisteren naar Gods Geest. Want alleen dan kunnen we uitgroeien tot  waarachtige discipelen.
Met elkaar in gesprek blijven is een belangrijk onderdeel van dit verdere proces. Aanstaande dinsdag komen gespreksleiders, groeigroepleiders en oudsten bijeen voor een verdere evaluatie, gebed en zo mogelijk gedachtewisseling over hoe we verder willen als gemeente. Een dag later, woensdag 25 november is iedereen welkom in de Oase om zijn/haar ervaringen en bevindingen vanuit het 40-dagen proces met elkaar te delen. Met zang, gebed en getuigenis hopen we te kunnen bouwen aan een stevig fundament waarop we met elkaar verder kunnen bouwen. Ook de bevindingen van deze avond zullen meegenomen worden in ons verdere proces tot opbouw van een dienende gemeente. Vraag aan iedereen is om biddend na te denken over een getuigenis vanuit de ervaringen rond het 40-dagen boek  waarmee je anderen kunt bemoedigen. Donderdag 10 december hebben de oudsten vrij gezet om hier biddend verder over na te denken. Gebed hiervoor wordt eveneens zeer op prijs gesteld.
Wees dus welkom aanstaande woensdag: 19.45 uur koffie/thee, aanvang 20.00 uur (tot hooguit 22.00 uur) in de Oase.

Kerst
Nog vijf weken en dan vieren we al weer kerstfeest. Op initiatief van Jenet Redder is er een groep gemeenteleden aan het werk gegaan om op Eerste Kerstdag een dienst voor het hele gezin in elkaar te zetten. Alle kinderen blijven in de dienst en kunnen meegenieten van het kerstverhaal in zang, dans, mime, muziek, film en vertelling. Na de dienst (aanvang gewoon om 10.00 uur) is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee/limonade.

Leven.Nu
Met het oog op kerst en de gezinsdienst wordt in december in heel Ommen het kerstnummer van Leven.nu verspreid. Een schitterende gelegenheid om het kerstevangelie achter alle voordeuren te krijgen. Achterop het blad worden mensen uitgenodigd om op Eerste Kerstdag de gezinsdienst in de sporthal van de Carrousel bij te wonen. José Drok heeft de organisatie rond de bezorging van het blad op zich genomen. Ze komt  zeer binnenkort nog met een uitnodiging aan allen om mee te doen. Een bijzondere gelegenheid om dienstbaar te zijn… en nog gezellig ook.

Samen bidden op dinsdag
Iedere dinsdag is er in de Oase een bidstond zonder kerkmuren dat doen we met broers en zussen uit alle filialen van onze Heer. We bidden voor Ommen, voor mensen die ziek zijn, gebeurtenissen in de wereld en vul zelf maar verder in. Kom meebidden!  We bidden van 19.00 uur tot 20.00 uur en Heb je geen mogelijkheid om te komen, maar heb je wel gebedspunten, geef ze dan even door.

Heidi Hamberg
Na een pittige periode met 16 chemokuren ben ik nu klaar met chemotherapie. Woensdag 2 december zal ik geopereerd worden in het AVL in Amsterdam. Ik zal 3 tot 5 dagen in het ziekenhuis moeten blijven waarna ik het thuis nog  minsten 6 weken rustig aan moet doen. Na de operatie horen we hoe vaak ik bestraald moet worden.
We willen hierbij ook graag alle gemeenteleden bedanken voor het meeleven van afgelopen periode. We zijn dankbaar dat we zo’n warme gemeente om ons heen hebben staan. Lieve groetjes Ralph & Heidi.

Praiseavond “Vertrouwen”
Even in the storm, I will trust in You
Vertrouwen: momenteel een belangrijk thema in de samenleving maar misschien ook wel in ons eigen leven. In het Bijbelboek Psalmen wordt ook geschreven over vertrouwen. David leert ons de kunst van het vertrouwen in zijn oude lied Psalm 27: ‘Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?’ Het is opvallend dat David over deze veilige basis spreekt, omdat vertrouwen niet altijd vanzelfsprekend is. Samen met jou en jullie willen we dan ook stilstaan bij dit thema.
Wanneer: Zaterdag 28 november a.s., 19:00 uur
Waar: Hervormd Centrum Ommen, Prinses Julianastraat 8
Muziek: Band LuCerna
Van harte welkom!

Geplaatst op 21 november 2015 door Marko Swets.

Weeknieuws van 15 november

De Essentie 1
Meer dan 130 gemeenteleden hebben meegedaan aan de gespreksgroepen Terug naar de Essentie. Afgelopen week kwamen de groepen voor het laatst bijeen. In de ‘wandelgangen’ worden al diverse bemoedigende reacties vernomen. Die reacties zijn het zeker waard om breder gehoord te worden. Daarvoor hebben we de avond van 25 november gereserveerd. Bij deze nogmaals een oproep om dan naar de Oase te komen (aanvang 20.00 uur). Stel daarbij jezelf de vraag wat het proces Terug naar de Essentie jou persoonlijk te zeggen heeft en of je daarmee je broeders en zusters zou willen bemoedigen tijdens deze bijeenkomst. Bereid het biddend voor!  Er zal voldoende ruimte geboden worden voor getuigenissen. Als je al zeker weet dat je iets wilt delen, geef het dan al vast door aan Frans Ebeltjes. Daarnaast zullen we deze avond met elkaar zingen, bidden en Gods Woord openen.

De Essentie 2
Na afronding van het 40-dagen boekje van Terug naar de Essentie moeten we als gemeente de balans gaan opmaken en kijken hoe we verder gaan. In kleine kring zal dat aanstaande woensdagavond 18 nov. gebeuren tijdens een evaluatie waarvoor alle gespreksleiders zijn uitgenodigd. Je kunt eventueel je eigen gespreksleider nog een boodschap, opmerking, idee of bemoediging meegeven voor deze bijeenkomst. Op dinsdag 24 nov. volgt een tweede bijeenkomst, waarvoor ook de groeigroepleiders zijn uitgenodigd.

Open Doors-dag
Dit jaar vindt de Open Doors-dag plaats op zaterdag 28 november 2015 in de Jaarbeurs Utrecht. De dag duurt van 10.00 – 16.00 uur.
Het thema is: Wees wakker! Weet u hoe het gaat met uw broeders en zusters wereldwijd? Durft u nog te hopen, te bidden en uw stem te laten horen? Wees wakker! De woorden waarmee Anne van der Bijl zestig jaar geleden werd geroepen, zijn actueler dan ooit. Sprekers zijn: Joseph Bondarenko uit de voormalige Sovjet-Unie, Sun-Hi (zij werkt onder Noord-Koreaanse christenen) en Pastor Robert uit Iran. Vanwege het 60-jarig jubileum is opgave van te voren noodzakelijk. Gratis toegangskaarten kunnen gereserveerd worden bij www.opendoors.nl/dag

The Passion Ommen
Op 31 maart 2015 is er in Ommen een uitvoering van The Passion geweest. Met mensen uit bijna alle kerken en gemeentes van Ommen, mochten we het verhaal over het leven, het lijden, het sterven én het opstaan van Jezus dmv muziek, film en toneel vertellen aan een groot publiek.
Een aantal mensen die aan het project hebben meegewerkt, willen hier graag een vervolg aan geven. Om zo het goede nieuws van Gods liefde voor de mensen ook in Ommen steeds opnieuw te vertellen. Dit hoeft niet persé door een nieuwe Passion uitvoering te zijn. Er wordt nagedacht over allerlei mogelijkheden.
Lijkt het je leuk om hierin mee te denken of zou je op de één of andere manier mee willen helpen, geef het dan door aan Jenet Redder (jenetredder@gmail.com). Zij zal je dan met de juiste mensen in contact brengen.

Samen bidden op dinsdag
Iedere dinsdag is er in de Oase een bidstond zonder kerkmuren dat doen we met broers en zussen uit alle filialen van onze Heer.
We bidden voor Ommen, voor mensen die ziek zijn, gebeurtenissen in de wereld en vul zelf maar verder in.
Kom meebidden!  We bidden van 19.00 uur tot 20.00 uur en Heb je geen mogelijkheid om te komen, maar heb je wel gebedspunten, geef ze dan even door.

Bedankt!
Lieve broeders en zusters, Heel erg bedankt voor het meeleven en -bidden in de tijd dat ik last had van nierstenen.
Het laatste onderzoek is deze week geweest; en ik ben helemaal gezond verklaard. Geen nierstenen meer te vinden. Daar was ik heel dankbaar voor! Het blijkt dat de grootste steen, die in eerste instantie door de echo gezien was, onverklaarbaar verdwenen is.  Persoonlijk vinden Bé en ik dat best een wonder.
Fijn om zo samen gemeente te mogen zijn! Een heel hartelijke groet, Ria en Bé.

Geplaatst op 14 november 2015 door Marko Swets.

Weeknieuws van 8 november

Communitas-teamspirit
We zijn aan het laatste thema toegekomen van Terug naar de Essentie. Het gaat deze week over Communitas-Teamspirit. Wanneer we dit thema goed interpreteren zien we dat het alles te maken heeft met de gemeente als beweging van de Geest.
Communitas is Latijns en betekent: een ongestructureerde gemeenschap waarin mensen gelijkwaardig zijn. Het gaat om een intense gemeenschapszin, het gevoel van grote sociale gelijkheid, solidariteit en saamhorigheid.
Teamspirit staat voor groepsgeest, collegialiteit, een ploeg mensen dat functioneert met animo en in opgewektheid.
In ons onderwerp kunnen we dan dus spreken over een groep christenen die zich laat leiden door de Geest van God uit liefde voor Jezus. Die niet zich zelf zoekt maar in samenhang met allen in vreugde functioneert in het uitvoeren van de grote opdracht.
De gemeenschap is dus geen doel op zich. Er is geen ruimte voor eigen belang en verborgen agenda’s. Het gaat er om het doel te bereiken van Jezus (alle volken moeten Hem kennen) die in allen werkt.
Een prachtig voorbeeld van teamspirit, moed en opbouw is het verhaal van Nehemia.  De muren van Jeruzalem zijn vervallen vanwege de ballingschap. De droevige staat van deze muren vormt de reden voor Nehemia’s hartstochtelijk gebed in hoofdstuk 1,  voor zijn terugkeer, en de taak die Nehemia ter hand neemt bij zijn aankomst. Nehemia had de visie en kreeg volmacht van de koning. Hij vertelt na verkenning zijn verhaal en de toehoorders zeggen ‘laten we opstaan en gaan bouwen’. Uiteraard was er ook tegenstand maar ze lieten zich niet weerhouden. Het antwoord van Nehemia was: ‘De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen’. Als we verder lezen zien we dat er zeer veel verscheidenheid was onder de mensen maar dat niemand zijn eigen belang zocht. Ze waren één van Geest en hielden het doel voor ogen en hielpen mee de muren te herbouwen. Het was een gemeenschap van mensen die de opdracht kende en uit liefde handelde met volharding. Het ging allemaal zeker niet vanzelf maar het resultaat was een geweldige overwinning.
Dat het zo mag zijn, dat wij als persoon en als gemeente de Opdracht van Jezus horen. Dat wij uit liefde voor Jezus niet ons eigen belang dienen maar in gehoorzaamheid ons laten leiden door de Heilige Geest in die grote Opdracht en zo volhardend elkaar daarin steunende en helpende een beweging van Gods Geest blijken te zijn. (Hebr. 12:1,2)

Uitwisseling van getuigenissen TndE
Dat we als gemeente al weer in de laatste week van het proces Terug naar de Essentie zitten, laat zien hoe snel de tijd gaat. Met op 11 november de laatste bijeenkomst van de gespreksgroepen komen we dichterbij het moment waarop de balans kan worden opgemaakt. Daarnaast gaat het om de vraag: Hoe nu verder?   Dat is niet alleen een kwestie van het verzamelen van de bevindingen van de gespreksleiders, maar gaat in feite alle deelnemers aan. Welke indrukken zijn opgedaan?  Wat hebben we geleerd en ervaren? Zijn er nieuwe inzichten verworven of verwachtingen gewekt? Hebben we iets mogen proeven van de werking van Gods Geest? Wat betekent het voor ons persoonlijk geloofsleven en hoe gaan we daar mee om in de gemeente? Het zou heel mooi zijn om deze en wellicht vele andere indrukken met elkaar te delen. Het valt nog niet mee om hiervoor een geschikt moment te vinden. Bij velen zijn de agenda’s flink gevuld. Daarom is het idee opgekomen om deze ‘Uitwisseling van getuigenissen’ op 25 november te plannen. Op deze datum is namelijk een gemeenteavond gepland waarmee iedereen al rekening had kunnen houden. De evaluatie van TndE heeft naar de mening van de oudsten prioriteit. Voor een gemeenteavond staat tot nu toe alleen het financiële overzicht op de agenda. Dat punt willen we graag op een andere wijze communiceren met de gemeente. Daarom voor nu de oproep: reserveer 25 november voor de ‘Uitwisseling van getuigenissen TndE’, 19.45 koffie/thee, 20.00 uur beginnen. Bereid het biddend voor met de vraag waarmee jij je mede-gemeenteleden zou kunnen bemoedigen.  De oudsten.

Oproepje
Voor een gitarist in Raalte ben ik op zoek naar oude muziekboeken van opwekkings- liederen. Mocht iemand dergelijke boeken over hebben, neem dan contact op met Inez van Duijvendijk.  Alvast bedankt.

Vrouwengroep
Het is alweer een aantal weken geleden dat we onze tweede bijeenkomst hadden van de vrouwengroep. We hebben toen met elkaar in kleine groepen gesproken over “voorbede doen voor anderen”. We ontdekten dat het vaak best moeilijk is om voor anderen te bidden. Door drukte en afleiding vergeten we het soms gewoon. Toch mochten we elkaar ook bemoedigen door te horen en lezen dat God ons gebed wil gebruiken om anderen te zegenen. Door deze gesprekken hebben we ook de verbinding met elkaar ervaren. We zijn samen immers het lichaam van Christus. We hebben met elkaar afgesproken (twee aan twee) dat we tot de volgende bijeenkomst voor elkaar willen bidden. We zijn erg benieuwd wat God daarmee zal gaan doen! Zoals in Jacobus 5:16 geschreven staat: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand”.
Op de volgende bijeenkomst(en) staat er een nieuw onderwerp op het programma. We beginnen met een luchtige activiteit met een knipoog naar het onderwerp.Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan ook naar de Oase op woensdagochtend 18 of donderdagavond 19 november.  Koffie en thee vanaf 9.30uur (woensdag) of 19.45 (donderdag). Het programma begint om 9.45 uur (woensdag) of 20.00 uur (donderdag). Je bent van harte uitgenodigd!  Annemieke Saaltink, Marianne Mulder, Jeanet Pool

Geplaatst op 7 november 2015 door Marko Swets.

Weeknieuws van 1 november

De Organische Structuur van de gemeente
We staan deze week specifiek stil bij de gemeente als beweging van de Heilige Geest met als thema: Organische Structuur.
Organisch betekent – van nature voortvloeiend uit de ontwikkelingen – voortgekomen uit iets levends – een organisch geheel vormen met  (op een vanzelfsprekende manier passen bij).

De structuur van de  Gemeente van Christus vloeit dus als het goed is van nature voort uit de ontwikkelingen van de verschillende leden die voortkomen uit Jezus die leeft en op een vanzelfsprekende manier past bij elkaar en bij het werk van de Heilige Geest.

Als de gemeente niet organisch functioneert is het een onbezielde gemeente, het Leven is er uit. Het is dan abnormaal.
Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen de zelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar (Rom. 12:4 en 5) Het doel is dat we ons aan God wijden en innerlijk veranderd worden en een nieuwe gezindheid krijgen om te onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (naar Rom. 12:2)

Jezus gaat in ons verder waar Hij gebleven was toen Hij naar de Vader ging. Hij wil Zichzelf zichtbaar maken in Zijn lichaam. Wij maken deel uit van Zijn lichaam. Dit houdt in dat wij vrijelijk in Zijn autoriteit mogen functioneren. Met Zijn handen helpen en geven, met Zijn hart  zegenen, met Zijn mond spreken en bemoedigen en met Zijn voeten gaan naar plaatsen en mensen waar we misschien zelf niet voor zouden kiezen. Dit alles niet omdat het moet of wordt opgelegd maar vanuit Zijn liefde.

Jezus wil dat we samen één zijn in onze verscheidenheid, elkaar dienen met alles wat in ons is en dat we de gaven die Hij ons gegeven heeft gebruiken tot welzijn van elkaar en voor hen die Jezus nog niet kennen. Het werkt bemoedigend wanneer je merkt dat je een ander kan steunen in de taak en roeping die God hem of haar gegeven heeft. Het werkt ook heel bemoedigend wanneer anderen jou steunen en bemoedigen in het werk dat God door jou heen doet.

Doopdienst 8 november
Volgende week zondag is het zover, dan zullen 5 mensen, zoals eerder genoemd, gedoopt gaan worden. Het is steeds weer prachtig om te zien dat God in Zijn liefde, mensen laat zien verlossing nodig te hebben en zich aan Jezus over te geven.
Dit wordt mooi weergegeven door de doop. Het duidelijke symbool van het sterven aan je zelf en het opstaan in nieuw leven.
De dienst wordt gehouden in de theaterzaal van de Carrousel en begint zoals gebruikelijk om 10.00 uur. De kinderen gaan voor de samenkomst gelijk naar hun lokalen en zullen worden geroepen bij het dopen. Groep 8 wordt geroepen bij de getuigenissen. Na de dienst is er gelegenheid in de sporthal koffie en thee te drinken en de dopelingen te feliciteren.
4 personen worden in het doopbad in de theaterzaal gedoopt en 1 persoon in de Vecht bij de Wulp (fontijn aan de Vecht vlak bij de brug). Deze doop vindt plaats om 13.00 uur. Wil je daar bij zijn moet je dus even goed de tijd in de gaten houden.

Interkerkelijk overleg
De diverse kerken in Ommen waarbij ook de Vechtdal gemeente en de Evangelische gemeente betrokken zijn hebben een gezamenlijke commissie welke 4 keer per jaar samen komt voor onderling overleg. Zo wordt er onder meer besproken en gepland wanneer en hoe de gebedsweek wordt ingevuld en ook diverse andere zaken. Vanuit de Evangelische gemeente heeft Dineke dit opgepakt.  Wietske heeft dit verder vorm gegeven toen Dineke er mee stopte. Wietske kan het binnenkort ook niet meer voortzetten. We zijn op zoek naar iemand die het mooi vindt om dit op te pakken en verder vorm te geven. Iets voor jou? Geef het even door aan Wietske den Haan of aan Koos Baanvinger.

De Christenvrouw
De Christenvrouw  afd. Ommen e.o.  komt weer bijeen op D.V. vrijdagmorgen  13 november  a.s.  Ds. W. Moolhuizen te Dedemsvaart  hoopt dan voor ons te spreken. Het onderwerp is: “ Ruth”.
Leden en niet-leden zijn weer van harte welkom in het  Herv. Centrum te Ommen.
Aanvang 9.30 uur. Einde 11.30 uur.
Inlichtingen:G.M. van Ommen-Middelkoop.
Tel: 0529-456729

Geplaatst op 31 oktober 2015 door Marko Swets.

Weeknieuws van 25 oktober

De apostolische instelling van een christen en van de gemeente
In het vervolg op ‘Liefde en Opdracht’ staan we deze week stil bij de apostolische instelling. Deze instelling is nodig om de Grote Opdracht te kunnen uitvoeren.
In het Nieuwe Testament zien we dat de meeste processen van discipelschap plaats vonden in verband met apostolische teams. Zoals in de bediening van Jezus. De eerste openbare, manifestatie van de gemeente van Jezus was het apostolische team. Dat was een mobiel team. Dus niet in de eerste plaats gebonden aan een groep mensen in een huis, zaal of gebouw. Het waren mensen die er op uit gingen en zich daar bewogen  waar het nodig was. Het was een beweging van gaan.
In de hedendaagse situatie van de gemeente ligt het accent over het algemeen vooral op het in stand houden en bewaren van wat er is, zeg maar zo’n 95 % en voor een klein percentage, zo’n 5 % zijn we gericht op de missie van de gemeente oftewel zending, bewegen, gaan. Uitstrekken naar de ander.
Als we hier zo naar kijken dan zie je dat zelfs als we voor 100% slagen met onze naar binnen gerichte activiteiten het eindresultaat een mislukking zou zijn. Er zal dus op z’n minst een balans moeten zijn tussen de Grote Opdracht en de onderlinge zorg.
Onderlinge zorg, omzien naar elkaar en geestelijke groei blijft nodig voor iedereen die deel uit maakt van de gemeente van Christus. Dat gaat ook het beste in de plaatselijke gemeente. Het is de bedoeling dat de heiligen worden toegerust tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus (Ef. 4:12)
De liefde van Christus dringt ons om elkaar te dienen en om ons uit te strekken naar de anderen buiten de gemeente.
De vraag van Jes. 6:8 klinkt ook nu weer en blijft steeds klinken. Hij zei: wie zal Ik zenden wie zal voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.
Hoor jij ook die vraag? Horen wij die vraag? Wat is jouw antwoord, wat is ons antwoord?
Zeg jij het tegen God? Hier ben ik Heer, zend mij! Ik wil niet mijn eigen weg gaan en mijn eigen gedachten volgen. Ik wil niet meer doen wat het meest makkelijke is. Ik wil niet meer de weg van de minste weerstand volgen. De tijd die mij rest mag U voor mij invullen want U* bent de belangrijkste in mijn leven.
God roept jou heel persoonlijk om geheel voor Hem te zijn.
De apostolische instelling is een instelling  die ‘op weg gaat’. Dat begint in je hart en wordt uiterlijk zichtbaar in je handel en wandel. Jezus belooft dan met je te zijn, alle dagen tot de voleinding van de wereld. Math.28:20

Bedankt!
We waren al een tijd op zoek naar nieuwe medewerkers voor het beheer in de Oase.
Gelukkig kunnen we nu mededelen dat er een paar mensen zijn die zich voor dit werk willen inzetten.
Bert en Henriette Nieuwenhuis en Marijke Geene willen ons komen ondersteunen in het beheersteam.
We zijn hier heel blij en dankbaar mee en hopen zo met elkaar een goed en hecht team te vormen.
Hartelijke groet, Hans en Dineke en Jan Boes …

Gevoegd
Op 11 oktober hebben Leo en Winny van Lieshout  zich voorgesteld. Zij komen uit Lutten en willen hun steentje bijdragen in het geen God doet in en door de gemeente. Ook Gert en Lynette Jonker uit Ommen hebben zich gevoegd in de gemeente. Op 18 oktober hebben zij zich voorgesteld. Ook zij hebben hun plekje gevonden en willen zich dienstbaar opstellen. Hun verdere gegevens komen op de gemeentelijst te staan. Wij heten hen hartelijk welkom en we hopen samen op te groeien in de liefde van God.

Geef je vrijmoedigheid niet prijs
Omdat het team voor speciale diensten is opgeheven nu al even een berichtje voor de komende kerstdienst(en).
Zou jij je willen inzetten om hier het voortouw in te nemen? Kom er mee voor de dag en meldt het even bij de oudsten.
Heb jij een mooi idee hoe we als gemeente invulling kunnen geven aan kerstavond en de volgende ochtendsamenkomst?
Geef het door aan de oudsten voor eind oktober. Het zou mooi zijn als we met elkaar de liefde van Jezus zichtbaar kunnen maken in een periode waar veel mensen op zoek zijn naar de zin van het leven.

Doopfeest
8 november hebben we weer een doopdienst waarbij we 5 mensen mogen dopen. Geweldig om te zien hoe God telkens weer mensen door de Heilige Geest in het hart geeft zich te bekeren en dat zij zich op grond van hun geloof willen laten dopen.
Ben jij ook tot bekering gekomen en wil je Jezus volgen maar heb je de doop nog steeds voor je uit geschoven? Neem dan een besluit en ga doen waartoe de Bijbel je oproept.
Wil je hierover praten? Neem dan contact op met de oudsten.

Mexico: Erno en Heidi
Erno en Heidi Kersbergen hebben in Mexico een DTS van Jeugd met een Opdracht afgerond en blijven er nu nog geruime tijd zodat Erno deel kan nemen aan een Bijbelschool.

We hebben eind vorige maand de DTS afgerond en een graduation diner gehad. Het was erg leuk te zien hoeveel contacten er waren opgebouwd en hoeveel we hebben kunnen ondersteunen. Wat aan de andere kant weer jammer is omdat er door het vertrek van veel studenten dat wat is opgebouwd ook weer op zichzelf gelaten moet worden.
Gelukkig mag ik natuurlijk doorgaan als student naar de Bijbelschool waardoor Heidi en ik nog veel kunnen  betekenen.
We hebben in de tussentijd nog een heel knus huisje gevonden, vlak bij de oceaan in een oud pittoresk buurtje 10 minuten lopen van de YwaM basis. We hebben 2 slaapkamers dus we kunnen ook nog gasten ontvangen. Misschien een zendingstrip Mexico…
Ze zien Heidi op de basis erg graag als kok werken, dat is heel leuk voor haar, maar dat kan zeer veeleisend
zijn. Haar energie en lijf kan dat fulltime ook niet aan. Ook wil ze haar meisjes-tienergroepje blijven leiden, samen met iemand van de staf. Die tieners zijn erg blij en dankbaar voor de groep, want ze hebben heel, heel weinig, want ze komen van arme families. De huizen zijn meer type van oude schuurtjes en de wegen zijn zand en vol met gaten. Wanneer het regent blijven de mensen thuis, want dan wordt het spekglad en krijgen je 10 cm modder onder je schoenen. Enfin.
Ik ben dus nu heel druk met de studie, de school heet CSBS wat chronological school of biblical studies betekent en nog 9 maanden gaat duren. De methode heet inductieve methode en we zullen 60 tot 70 uur per week in de Bijbel zitten. Geweldig toch?! Ik word er in ieder geval enthousiast van. Ook mag ik Bijbelstudie geven, aan de mensen in zona norte in Tijuana, een hele arme slechte wijk met veel daklozen, verslaafden, criminele en ontspoorde mensen. We doen daar ook ondersteuning van de Church in the street wat een soort open lucht evangelisatie dienst is(elke dag!) en dan wordt er daarna voedsel uitgedeeld. Er zijn heel veel mogelijkheden voor Bijbelstudie, aan groepen in deze omgeving. De mensen staan erg open voor het evangelie, maar ik ben bang dat ik maar een groep aan kan.

Veel liefs en groetjes ook van Heidi aan jullie allen.

Geplaatst op 24 oktober 2015 door Marko Swets.

Weeknieuws van 18 oktober

Sadiah
Het is op 17 oktober precies een jaar geleden dat Sadiah Keta voor het laatst gezien is. Sinds  zijn plotselinge verdwijning is taal noch teken meer van hem waargenomen.
Zowel de politie, hulpverleners, buurtbewoners als ook wij als gemeenteleden tasten tot op de dag van vandaag volledig in het duister wat betreft deze verdwijning.
Het gevaar van ‘uit het oog uit het hart’ is aanwezig. Toch is het goed om deze broeder in ons gebed te blijven noemen.

Geef je vrijmoedigheid niet prijs
Omdat het team voor speciale diensten is opgeheven nu al even een berichtje voor de komende kerstdienst(en).
Zou jij je willen inzetten om hier het voortouw in te nemen? Kom er mee voor de dag en meldt het even bij de oudsten.
Heb jij een mooi idee hoe we als gemeente invulling kunnen geven aan kerstavond en de volgende ochtendsamenkomst?
Geef het door aan de oudsten voor eind oktober. Het zou mooi zijn als we met elkaar de liefde van Jezus zichtbaar kunnen maken in een periode waar veel mensen op zoek zijn naar de zin van het leven.

Nuus uit Suid-afrika
De eerste drie weken was het thema: inside out.
In deze tijd leer je naar jezelf te kijken,  met als doel om zaken los te laten om zo dichter bij God te komen. Ik was hier vrij sceptisch over maar ik heb er veel aan gehad.
Daarna hadden we een week over kidsministry. We hebben allerlei manieren geleerd om kinderen het evangelie te vertellen. (Liedjes met gebaren, drama, mime, facepainting enz..) was heel leuk om te doen.

Deze week is het onderwerp ‘mission mobilising training. Een training hoe anderen te trainen.
Je leert ook hoe je een verhaal verteld of hoe je een getuigenis geeft. Het gaat deze week ook veel over andere landen.
Elke avond hebben we een “cultural meal”. Gisteravond ging het over Afghanistan: Op de grond zitten om te eten met lange broek en hoofddeksel. De mannen eten apart van de vrouwen, en de mannen krijgen eerst te eten. Je eet met je handen van een gezamenlijk bord. Heel interessant en mooi om zo wat van de verschillende culturen mee te maken.
Ik kom er wel achter dat ik haast niks weet van andere landen. Het ging er ook over om een land te “adopteren” in je gebed. Dus dat je langere tijd voor een land kan bidden.
Ik heb soms wel voor een land gebeden maar nooit op deze manier. Veel nieuwe dingen dus.

Het gaat goed met mij en ik geniet ervan. Over 2 weken gaan we naar Mamelodie, de township in Pretoria. We gaan daar een programma voor kinderen doen en ik kijk er naar uit.
Groetjes van Robin

Gebedspunt:
Dat ik kan focussen in de lessen want het is veel informatie en het is hier heel warm.
Een ander gebedspunt is het kinderprogramma  in Mamelodie

Doopfeest
8 november hebben we weer een doopdienst waarbij we 5 mensen mogen dopen. Geweldig om te zien hoe God telkens weer mensen door de Heilige Geest in het hart geeft zich te bekeren en dat zij zich op grond van hun geloof willen laten dopen.
Ben jij ook tot bekering gekomen en wil je Jezus volgen maar heb je de doop nog steeds voor je uit geschoven? Neem dan een besluit en ga doen waartoe de Bijbel je oproept.
Wil je hierover praten? Neem dan contact op met de oudsten.

Wintertijd
Denkt er even aan dat het weer wintertijd wordt. In de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober wordt om 03.00 uur de klok weer een uur teruggezet naar 02.00 uur.
Volgend weekend een uurtje langer
slapen…

Geplaatst op 17 oktober 2015 door Marko Swets.