Jezus leeft!!!! Die geweldige boodschap mogen we met Pasen herdenken. Door Zijn lijden en sterven heeft Jezus de weg tot God vrij gemaakt. Als Evangelische Gemeente Ommen hebben we dat mogen gedenken en vieren. Bijgaand enkele foto’s van de avondmaalsdienst op Goede Vrijdag en de samenkomst op Eerste Paasdag.