Archief van: Hans Bekedam

Zondag 5 januari 2020 – Hans Bekedam

Tijdens de dienst van zondag 5 januari 2020 sprak Hans Bekedam.

Het thema van zijn preek is “Toewijding”

2 Petrus 1: 1 – 13

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 3 november 2019 – Hans Bekedam.

Tijdens de dienst van zondag 3 november 2019 sprak Hans Bekedam.

Het thema van zijn preek is “Ondanks alles zal ik mij in de Heer verheugen”.

Habakuk 3: 17 – 19

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 1 september 2019 – Hans Bekedam

Tijdens de avondmaalsdienst van zondag 1 september 2019 sprak Hans Bekedam.

Het thema van zijn preek is “Sluit de deur”

Numeri 13: 27 – 14: 10 en Exodus 33: 7 – 11.

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 7 april 2019 – Hans Bekedam

Tijdens de dienst van zondag 7 april 2019 sprak Hans Bekedam.

Het thema van zijn preek is “Waar kies jij voor”

Jacobus 4: 1 – 10.

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 6 januari 2019 – Hans Bekedam

Tijdens de dienst van zondag 6 januari 2019 sprak Hans Bekedam.

Het thema van zijn preek is “Onderweg in Geloof”

Jesaja 35: 1 -2, Romeinen 4: 18 – 21

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.

Zondag 5 augustus 2018 – Hans Bekedam

Tijdens de dienst van zondag 5 augustus 2018 sprak Hans Bekedam.

Het thema van zijn preek is “De Liefde van God daagt ons uit”

1 Petrus 4: 8 -11

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren.

Door een technische storing is de inleiding niet opgenomen. (ong. 4 minuten). Onze excuses daarvoor.

Zondag 4 maart 2018 – Hans Bekedam

Tijdens de dienst van zondag 4 maart 2018 sprak Hans Bekedam.

Het thema voor zijn preek is “Relatie”.

Hebreeën 10: 19 – 23.

Zijn preek kunt u hieronder online luisteren of downloaden.