Groeigroepen

De gemeente is onderverdeeld in huiskringen of groeigroepen van gemiddeld tien tot vijftien personen. Iedereen die zich bij de gemeente aansluit, wordt ingedeeld bij zo’n huiskring. De groeigroepen zijn dé plek om samen op te trekken, van elkaar te leren en samen te ontdekken hoe groot God’s liefde voor ons is. Zondagse samenkomsten zijn ontzettend belangrijk: ze bieden een plek om de Here te aanbidden, onderwezen te worden en elkaar te ontmoeten. Met elkaar optrekken en ondersteunen, ‘samen leven’: dat gebeurt in de groeigroepen.

De huiskringen komen twee keer in de maand op woensdagavond bij elkaar in een huiskamer van een van de kringleden. Er zijn inmiddels tien huiskringen, die samenkomen in Ommen en Hardenberg. Doel van de huiskringen is om van elkaar te leren en zo elkaars geloofsleven op te bouwen. Ook de zorg voor elkaar als gemeenteleden verloopt in eerste instantie via de groeigroep.