Kinderen

Er komen bij ons in de gemeente veel jonge gezinnen. Hierdoor mogen wij tijdens de zondagse dienst veel kinderen verwelkomen. Wij vinden dat kinderen helemaal bij de gemeente horen en ze zich dus eigenlijk tijdens de centrale samenkomst thuis moeten kunnen voelen. Toch is de praktijk dat ze zich meer aangesproken voelen als ze het evangelie op hun eigen niveau te horen krijgen.

Daarom gaan de kinderen tot ongeveer zeven jaar tijdens elke dienst naar een eigen samenkomst. De oudere kinderen in de leeftijd tot ze naar de middelbare school gaan hebben om de week een eigen dienst.
Zo willen we ze niet alleen op een aansprekende manier aanraking brengen met de bijbel, maar willen we ze ook graag beter leren kennen. Zo voelen ze zich meer thuis en kunnen we ze beter  begeleiden bij het ouder worden.

Er zijn 6 verschillende leeftijdsgroepen, nl. kinderen die op de basisschool zitten in:

  • Groep 1/2
  • Groep 3/4
  • Groep 5/6
  • Groep 7
  • Groep 8
  • Safe-groep*

 * De Safe-groep is een gecombineerde groep waar kinderen in zitten die extra aandacht en zorg nodig hebben. Dit is een relatief kleine groep.

Hierbij nodigen wij alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar uit om onze Hemelse Vader beter te leren kennen en Hem groot te maken. Wilt meer weten of heeft u vragen? Neem dan per mail contact met ons op.