Tieners & Jeugd

Door middel van het tiener-en jeugdwerk willen wij onze jongeren leren dat zij geliefd zijn door God en door ons. Dat zij weten hoe belangrijk ieder van hen is. Wij willen hen helpen hun identiteit in Christus te vinden om van daaruit hun leven vorm te geven. Wij willen hen leren hoe het is om een levende relatie met God te hebben en welke invloed dit heeft op hun leven en hoe zij hier invulling aan kunnen geven.

Door middel van diverse activiteiten en aan de hand van de bijbel willen wij hun helpen hun gaven en talenten te ontdekken. Wij willen hen een veilige, liefdevolle en beschermende omgeving bieden waarin zij de bijbel, Jezus en zichzelf mogen ontdekken.

Wij willen hen leren dat Jezus een rotsvast fundament is, waar zij hun leven op kunnen bouwen.

Relatieopbouw met Jezus Christus en met elkaar is één van onze speerpunten van het tiener- en jeugdwerk. Wij willen door middel van de tieneravonden de tieners in aanraking brengen met Jezus Christus. Tijdens deze avonden leren ze Hem kennen door middel van onder andere Bijbelstudies.

Daarnaast vinden wij het ook erg belangrijk dat de tieners een relatie opbouwen met elkaar. Dat ze elkaar kennen door alle jaren heen. Door middel van de tienerdiensten, “de Chill” en het clubkamp willen wij hier aan werken.

Het jongerenwerk in de Evangelische Gemeente is opgesplitst in tienerwerk (12 t/m 16 jaar) en jeugdwerk (17 t/m ca. 25 jaar).

De eerste tot en met de vierde jaars zijn elke vrijdag te vinden in de Oase. Als ze ’s avonds binnen komen om 19.45 uur, dan staat er drinken en wat lekkers klaar. Ze kunnen dan nog even kletsen met elkaar totdat het programma om 20.00 uur begint. Dan gaan de groepen uit elkaar. Rock Steady, Aliv3 en 4-Given gaan dan elk naar hun eigen ruimtes om daar een eigen programma te volgen.

Dit programma duurt tot ongeveer 21.15 – 21.30 uur. Daarna is er tijd voor ontmoeting met elkaar onder het genot van wat frisdrank en chips. De avond zelf eindigt om 21.45 uur.

De 5de jaars zitten in een huiskamergroep. Zij beginnen ook om 19.45 uur en eindigen dan rond 21.45 uur. Onder het genot van een kop koffie of thee, beginnen zij met een eigen programma.

Ons tienerwerk ziet er als volgt uit:

Rock Steady
Onze eerste en tweede jaars tieners komen op vrijdagavond bij elkaar en werken met een Rock Steady-programma. Ze zijn bezig met geloofszaken op een laagdrempelige manier, afgewisseld met leuke spelletjes en veel gezelligheid.

Aliv3
De naam zegt het al. Een levendige groep derde jaars. Veel van de onderwerpen op een vrijdag zijn door hen zelf gekozen. We denken samen na over wat het betekent om Jezus te volgen, maar ook over hoe wij het geloof nu kunnen toepassen in ons dagelijkse leven. Daarnaast is er natuurlijk tijd voor gezelligheid en een leuk spel.

4 – given

4-
G ezellig
I nteressant
V eelzijdig
E vangelie
N avolging

Waaruit de naam 4given komt. Met als tekst I Tim 4:12.

Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

High-5
Dit is onze oudste groep tieners. Zij volgen een divers programma waarbij zij de ene week druk in de weer zijn met een fundamentencursus en de andere week met wat luchtigere onderwerpen. Zo wordt op deze manier een sterk en goed fundament gelegd dat hen verder helpt in hun relatie met Jezus.

De jeugd
De jeugd begint bij de leeftijd van ongeveer 17 jaar. Zij hebben op de zaterdagavond 1x per 2 weken een jeugdavond. Jongeren uit verschillende kerken ontmoeten elkaar om samen bezig te zijn met de dingen van het koninkrijk van God

Chill
Ongeveer 1x per 6 weken is er een Chill-avond. Tijdens de Chill staat ontmoeting en relatie opbouw centraal. Wij vinden het erg belangrijk dat de tieners jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. De ene keer staat de Chill in het teken van een bepaald thema, maar de andere keer gaan wij te zwemmen of is er heerlijk taartenbuffet georganiseerd. Lekker gezellig, lekker chillen en voor alle tieners.

Tevens hebben wij aan het einde van het seizoen een gezamenlijke afsluiting in de vorm van een clubkamp. Dit is een weekend waarin we actief met elkaar en met het geloof bezig zijn. Daarnaast is er alle ruimte voor ontmoeting, ontspanning en leerzame momenten. Het weekend begint op de vrijdagavond en eindigt zondag aan het eind van de middag.

Meer info over het tiener- en jeugdwerk is te krijgen bij Richard en Willemien van der Heide. Data van de tiener- en jeugdavonden zijn terug te vinden op de kalender.