Aanbidding

De bijbel spreekt over God als de Schepper van hemel en aarde. Een machtige Koning, die regeert over alles in de hemel en op aarde. Hij is een heilige God, een ‘verterend vuur’. Een rechtvaardige God, die gerechtigheid en recht liefheeft. Hij is allesomvattend, eeuwig, onveranderlijk. Een God van liefde en genade, een God van barmhartigheid. Hij heeft ons, mensen, geschapen om Zijn liefde mee te delen. Omdat Hij zoveel van ons houdt heeft Hij zijn eigen Zoon, de Here Jezus, voor ons gegeven – als losprijs, zegt de bijbel.

En die God willen we aanbidden, Hem eren in ons leven. De bijbel leert ons dat:

…maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;… (Joh. 4: 24)

De Here heeft onze aanbidding niet nodig: Hij is God, wat zou Hij nodig hebben van ons mensen? Onze adem is gegeven door Hem! En toch is het zo dat, als wij onze blik op Hem richten en Hem aanbidden, ons perspectief zal veranderen. De aardse lasten zullen vervagen in het licht van Zijn liefde en genade.

En dat is precies waarom aanbidding een belangrijke plek inneemt in de eerste plaats in ons leven maar ook in de gemeente op zondagochtend. Eén van de manieren waarop we uiting geven aan onze aanbidding en liefde voor Hem is door samen te zingen. Op zondagmorgen doen we dat onder begeleiding van een zangleider, zangers en een aantal muzikanten. We geloven dat het belangrijk is dat we, als we samenkomen, als broers en zussen gezamenlijk Hem aanbidden. Door samen te zingen vertellen we elkaar van de grote daden van de Here en richten we ons hart op Hem.