Onderwijs

Door het jaar heen worden verschillende bijbelstudies georganiseerd om kennis te maken met of meer te leren uit de bijbel. Naast een aantal vaste studies, worden incidenteel ook andere studies georganiseerd rondom bepaalde thema’s. Tijdens de dienst op zondagmorgen verzorgen sprekers uit eigen gemeente of daarbuiten het onderwijs.

Herstel- en Fundamentenstudie
De herstelstudie is bedoeld voor mensen die kennis willen maken met het Christelijk geloof. Deze studies worden vaak op individuele basis gegeven.

In de fundamentenstudie worden de basiskenmerken van ons Christelijk geloof behandeld zoals verwoord in de visie en missie van onze gemeente. De fundamentenstudie is zowel voor degenen die zich in de gemeente willen voegen of zich net gevoegd hebben, alsook voor die genen die nog weer eens wat uitvoeriger stil willen staan bij een aantal belangrijke fundamenten van ons geloof. Tijdens 8 avonden behandelen we middels studie, getuigenissen en discussie onderwerpen die van fundamenteel belang zijn en die een stevige basis leggen voor verdere geestelijke groei en ontwikkeling. We zullen naast de bijbel, gebruik maken van diverse Bijbelstudies uit het boek: Basislessen Geestelijke groei; Een vast fundament (St. Heart Cry & Arjan Baan).