Oudsten

Het oudstenteam bestaat uit drie broeders met hun vrouwen. Zij dragen allen verantwoordelijkheid voor een deel van het gemeenteleven en tezamen voor het geheel. Verder ontwikkelen zij visie en kijken wat de gemeente nodig heeft om te kunnen functioneren als het Lichaam van Christus.

Een algemene, maar belangrijke regel is dat er geen wijziging van koers is, of andere zaken in de gemeente veranderen, tenzij de oudsten het daar gezamenlijk over eens zijn. Hieronder de namen van de oudsten:

Harm Kroeze
Hans Bekedam
Kasper Stroobosscher