Waarom Jezus?

Iemand die dood is, kan helemaal niets meer uit zichzelf: niet meer ademhalen, niet bewegen, niet voor zichzelf opkomen. Zo is het eigenlijk met ons als we de Here Jezus niet kennen. We zijn dood door onze overtredingen en ongerechtigheden, zegt de bijbel. We hebben daarom Iemand nodig om ons te bevrijden uit de macht van de zonde en dood.

En die persoon is Jezus Christus. Hij is de Zoon van God, die door zijn Vader gezonden werd naar deze aarde om voor eens en voor altijd af te rekenen met de macht van de zonde. Jezus kwam naar deze aarde als een hulpeloos kind. Hij die leefde in ongekende heerlijkheid bij God, legde zijn heerlijkheid af om een hulpeloos en kwetsbaar mens te worden.

Jezus is God’s oplossing voor de zonden. Hij, onschuldig mens, werd gedood aan een kruis en droeg daarmee alle zonde, ongerechtigheid, pijn en verdriet. De bijbel zegt zelfs dat de Here Jezus aan het kruis ‘tot zonde werd’ om daarmee voor eens en voor altijd af te rekenen met de zonde. Jezus werd in een graf gelegd maar stond na drie dagen op uit de dood en heeft daarmee de overwinning behaald.

De bijbel leert ons dat we door het bloed van Jezus gereinigd zijn van onze ongerechtigheid en dat we vrije toegang hebben tot God de Vader. Door de dood en de opstanding van Jezus hebben we toegang tot een nieuwe leven. En als we in Hem geloven en Hem Heer en Meester willen laten zijn over ons leven, dan belooft hij dat we een nieuwe schepping zijn. Alleen in Hem vinden we volledige vrijheid!